Belgelerin Dili

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru
  Sosyal bilimler; tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, ekonomi ve siya­set gibi bir çok bilim dalını içine alan geniş bir bilimdir.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin en önemli özelliğidir?
 • 2.Soru
  Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biri değildir?
 • 3.Soru
  Düşünce gücümüzün atmasına katkı sağlarToplumların yapılarını inceler.Eskiden yaşanmış ırkları inceler.Toplumların yerleşimlerinin inceler.Aşağıdakilerden hangisi çocukların tanıttığı sosyal bilimlerden biri değildir?
 • 4.Soru
  Sosyal bilgiler öğretmeni Özge Öğretmen öğrencilerine felsefe öğrenmenin yararlarından bahsetmiştir. Daha önce hiç felsefe dersini görmeyen öğrenciler anlamakta zorlanmışlardır. Öğretmenleri günümüzdeki bilim dallarının orta­ya çıkmasında felsefenin büyük rolü olduğunu söylemiştir.Bilim dallarının ortaya çıkmasında felsefenin nasıl katkıda bulunduğuna cevap vererek öğrencilerden hangisinin cevabı doğrudur?
 • 5.Soru
  -Çevremizde yaşayan insanların kişilik özel­liklerini tanımamıza yardımcı olur.
  -İnsanların kötü tutum ve davranışlardan kur­tulmalarına yardımcı olur.
  -İnsan davranışlarını tanımlamayı amaçlar.
  Yukarıda bahsedilen sosyal bilim aşağıdakilerden hangisidir?
 • 6.Soru
  I.İçinde bulunduğumuz toplumu tanımamızı sağlar.
  II.Toplumsal gelişmeye yardımcı olur.
  III.Uygarlaşmanın tarihsel sürecinin ortaya çıkarılmasını sağlar.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyoloji biliminin konusu içinde yer alır?
 • 7.Soru
  -Toprak altında çıkarılmış bir vazo
  -Eski zamanlara it bir bıçakEski insan topluluklarına ait kalıntı ve eserlerin kazıları yapılarak toprak altından çıkarılmasıyla ilgilenir.
  Yukarıda bahsedilen bilim aşağıdakilerden hangisidir?
 • 8.Soru
  -Savaş ve barışların insan üzerindeki etkisi
  -Savaş ve barışların toplum üzerindeki etkisi
  -Savaş ve barışların dünya tarihi açısından önemi
  Bu bilgilerle aşağıdaki bilim dallarından hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?
 • 9.Soru
  Baha okula başlayalı bir ay olmasına rağmen uyum sağlayamadığı için okula gitmek isteme­mektedir.Baha nın bu problemini çözmek için ailesi ve okul idaresi öncelikli olarak sosyal bilimlerin hangi dalında yardım almalıdır?
 • 10.Soru
  Bir turist kafilesi Anadolu’yu gezmek istemektedir. Fakat gidecekleri alanları görmeden önce bilgi sahibi olmak içi bazı kitaplar okumak, fikir sahibi olmak istemektedirler. Turist kafilesi önce; Tarihi Süleymaniye Camisi’ne, oradan Pamukkale travertenlerini görmeye, oradan da toplumların ortak noktası Ayasofya’ya gitmek istemektedirler.Buna göre turistler hangi sosyal bilimlerden yararlanmalıdır?

Yandex.Metrica