2.Dönem 3.Değerlendirme

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru

  Havadaki nem olayları yağış çeşitlerinin belirlenmesinde etkilidir.

  1. Yüzeydeki nem küçük buz kristallerine dönü- şür.

  2. Çok küçük su damlacıkları havada asılı kalır.

  3. Bulutlardaki su damlacıkları buzla kaplanıp ağırlaşır.

  4. Bulutlardaki milyonlarca su damlacıklarının yeryüzüne düşer.

  Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi sis olayını doğru açıklar?

 • 2.Soru

  Hava durumlarını televizyon ve radyodan takip etmişsinizdir. Hava tahminlerini inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.

  1. Meteoroloji uzun yıllar içindeki hava olaylarını inceler.

  2. Meteoroloji uzmanlarına klimatolog denir.

  3. Meteoroloji tahminleri günlük hayatımıza yön verir.

  Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 • 3.Soru

  İklim, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava olaylarının ortalama durumudur. Bu ifadeye göre şu bilgiler verilmiştir:

  1. İklim günlük değişmelerdir.

  2. İklim değişikliklerinde insan da etkilidir.

  3. İklim değişikliklerini iklim bilimi inceler.

   Buna göre, iklim ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğru değildir?

 • 4.Soru

  Rüzgârların hızını ölçmek için - - - - aleti kullanılır.

  Türkçe karşılığı tam olarak “rüzgar ölçer” olarak da söylenir.

  Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru tamamlanmış olur?

 • 5.Soru

  Rüzgârların hızı ve çevreye etkileri farklı isimlerle adlandırılır.

  1. Fırtına

  2. Çiy

  3. Tayfun

  4. Yel

  Buna göre yukarıdakilerden hangileri rüzgâr ismi değildir?

 • 6.Soru

  Rüzgâr dediğimiz hava hareketleriyle ilgili şu ifadeler verilmiştir:

  1. Alçak basınç ve yüksek basınç arasında yer değiştiren hava akımıdır.

  2. Rüzgârların oluşmasında yerçekimi kuvveti etkilidir.

  3. Sıcaklık farklılıkları rüzgâr oluşum nedenlerindendir.

  Buna göre, rüzgârlar ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 • 7.Soru

  Levhalara çok uzak volkanik oluşumların meyana geldiği yere ne ad verilir?

 • 8.Soru

  Yerküre birbirinden farklı büyüklükte ve kalınlıkta katmanlardan oluşmuştur.

  Buna göre, yerkürenin en içte yer alan katmanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 • 9.Soru

  Kıtaların hareketlerini açıklamak için bir çok teori ortaya atılmıştır.

  Bunlardan kıtaların kayma teorisi ilk olarak hangi bilim adamı tarafından atılmıştır?

 • 10.Soru

  Okyanus ve denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi ani ve şiddetli olaylardan hemen sonra denizlerde dev dalgalar ortaya çıkar. Bu dev dalgalara aşağıdakilerden hangisinin adı verilir?

 • 11.Soru

  I. Uçakları uçuran pilot

  II. Denizde balık tutan balıkçılar

  III. Ekim dikimle uğraşan çifçiler

  IV. Yolcu taşıyan otobüs şoförleri

  Yukarıda verilen meslek gruplarından hangisinin veya hangilerinin hava olaylarını takip etmek zorunda?

 • 12.Soru

  Bazı rüzgarlar belli bir yönde kuvetli eserken bazıları ise kendi ekseni etrafında döner. Sıcak hava alanlarında hızlı bir şekilde kendi ekseni etrafında dönen rüzgarların en küçüğüne şeytan kulesi, en büyük ve en kuvetlisine kasırga denir. Buna göre ortancasına ne ad verilir?

 • 13.Soru
 • 14.Soru

  ' Yer kabuğunda oluşan arazi kırığına fay denir ''

  Bu tanıma göre kırığın başlama ve bitme noktasına ne ad verilir?

 • 15.Soru

  Ana depremden sonra kayaçların yerlerine oturması sürecinde meydana gelen, ana depremin büyüklüğünü geçmeyen sarsıntılara ne ad verilir?

 • 16.Soru

  Yer altındaki boşluklarda (mağaralarda), kömür ocaklarında tavanların çökmesi ile oluşan depreme ne ad verilir?

 • 17.Soru
  Fazla akım geldiğinde akımı kesen devre elemanına sigorta denir.
  Ahmet aşağıda verilen sigortanın özellikleri ile ilgili olarak hangisinin yanlış olduğunu işaretlemelidir?
 • 18.Soru

  Gücü 1500 watt olan bir elektrik sobası günde ortalama 6 saat çalışmaktadır. Bu elektrik sobasının 1 ayda harcayacağı elektrik enerjisi miktarı aşağıdakilerden hangisidir? (1 ay= 30 gün alınmalıdır)

 • 19.Soru

  Sigortalarla ilgili aşağıdaki yorumlar yapılmıştır.

  1. Devredeki akımı keserek elektrikli aletlerin bozulmasına neden olur.

  2. Devreden gereğinden fazla akım geçtiğinde, akımı kesen araçtır.

  3. Bağlı olduğu koldaki gerilimi ölçer. Buna göre hangileri doğrudur?

 • 20.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşüm özelliğinden faydalanılarak yapılan araçlara örnek değildir?


Yandex.Metrica