Ünite Değerlendirme Testi

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru


  Yandaki rampaların hangisine çıkmak daha kolaydır?

 • 2.Soru


  Yandaki şekilde eğim % kaçtır?

 • 3.Soru

  Şekildeki AC yolunun eğimi % kaçtır?

   

 • 4.Soru


  Şekildeki koşu pistinin eğimi % 15 tir . IABI= 30 m olduğuna göre IBCI uzunluğu kaç m’dir?

   

 • 5.Soru


  Yandaki şekle gire, IBCI mesafesi kaç metredir?

 • 6.Soru


  Yandaki koordinat düzleminde verilen doğrulardan hangisinin eğimi en küçüktür?

   

 • 7.Soru

  5x + y = 12 denklemini sağlayan (x,y) sırasıyla hangisidir?

 • 8.Soru

  X + y = 7 ve x - y = 13 olduğuna göre x.y kaçtır?

   

 • 9.Soru

  2x – y = -20 ve x = 3y denklem sistemini sağlayan y kaçtır?

 • 10.Soru

  2 x + 3 y = 19 ve 3 x – y = 12 denklem sistemini sağlayan (x,y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 11.Soru

  15 x + 6 y = 84 ve 3 x + 2 y = 12 denklem sistemini sağlayan (x, y) sırasıyla hangisidir?

 • 12.Soru


  Yukarıdaki grafikte bir aile otelinde Ağustos ayının bazı günlerinde kalan aile sayıları verilmiştir. Aşağıdaki 5 soruyu grafiğe göre cevaplayınız.

  Ağustos ayında bu otelde kaç aile kalmıştır?

 • 13.Soru

  Bu verilerin grup genişliği kaçtır?

 • 14.Soru

  Aşağıda verilen hangi tarihler arasında otelde kalan aile sayısı en azdır?

 • 15.Soru

  Bu otelde 5-6 Ağustos tarihlerinde kalan aile sayısı en fazla kaç olabilir.

 • 16.Soru

  Aşağıda verilen hangi tarihler arasında otelde kalan aile sayısı en fazladır?

 • 17.Soru

  86,92,74,68,70 sayılarının oluşturduğu sayı dizisinin aritmetik ortalaması kaçtır?

 • 18.Soru

  20,21,22,23,24,25,26 Sayı dizisinin standart sapması hangi iki tamsayı arasındadır?

   

 • 19.Soru

  Ağırlıklarının ortalaması 60 kg olan 13 kişilik bir gruptan ağırlıkları 62 kg, 68 kg ve 70 kg olan üç kişi ayrılıyor. Buna göre, geriye kalanların ağırlıklarının ortalaması kaç kg’dır?

 • 20.Soru

  17,14,15,14 Sayılarının oluşturduğu sayı dizisinin standart sapması yaklaşık olarak kaçtır?


Yandex.Metrica