Atatürkçülük

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru
  Atatürk döneminde yapılan inkılapların ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
 • 2.Soru
  Egemenlik hakimiyetin bir kişi, sınıf veya zümreye değil millete ait olması, milletin kendi gelece- ğine sahip çıkmasıdır. Verilen bilgilerde; 1. Milli Egemenlik 2. Ekonomik Güç 3. Milli Kültür durumlarından hangileri vurgulanmaktadır?  
 • 3.Soru
  Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin dayandığı esaslardan birisi değildir? 
 • 4.Soru
  “Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici, ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, S. 202) Atatürk’ün verilen bu sözlerine bakılarak;
  1. Aklın ve bilimin ön planda tutulduğu
  2. Dogmatik düşüncelere yer verilmediği
  3. Milli birlik ve beraberliğe önem verildiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 • 5.Soru
  Mustafa Kemal, farklı kültür ve milletlerden oluşan Osmanlı Devleti’nin daha fazla varlığını sürdüremeyeceğinin bunun yerine milli bir devletin kurulması gerektiğini düşünüyordu. Mustafa Kemal’in bu düşüncesi aşağıdaki hangi fikir akımından etkilendiğini gösterir? 
 • 6.Soru
  Atatürk’ün zengin bir kütüphanesi vardı. Birçok yazarın kitaplarını, notlar düşerek ve eleştiriler yaparak okurdu. Atatürk’ün düşünce dünyasının oluşmasında Türk ve Avrupalı düşünürlerinde etkisi olmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün düşünce dünyasının oluşmasında etkili olduğu söylenemez? 
 • 7.Soru
  Dışarıya karşı devletin varlığını temin eder ve gerektiğinde içeride büyük asayişsizliği ortadan kaldırır. Verilen bilgilerde, milli gücü oluşturan unsurlardan hangisi vurgulanmıştır?
 • 8.Soru
  Ülkenin çalışan nüfusu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, ülkenin teknolojisi ve sanayisi - - - - gücün kaynaklarını oluşturur. Verilen bilgiler incelendiğinde boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?
 • 9.Soru
  İnsan gücü İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir etkendir. Cumhuriyetin onuncu yılında Cumhuriyete Sadık “onbeş milyon” eğitimli genç bir nesil, Türkiye’nin en önemli gücü ve övünç kaynağı olmuştur. Verilen bilgilerde milli güç unsurlarından hangisi vurgulanmıştır?  
 • 10.Soru
  Atatürkçü düşünce sisteminin hedefleri arasında;
  1. Tam bağımsızlık
  2. Milli birlik ve beraberlik
  3. Toplumu her alanda geliştirme durumlarından hangileri gösterilebilir?

Yandex.Metrica