7.Sınıf Ahlaki Davranışlar Ünitesi Test

23 Aralık 2022 0 Yazar: admin

7.Sınıf Ahlaki Davranışlar Ünitesi Test

TEBRİKLER.

7. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Ahlaki Davranışlar Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Vatanını, milletini büyük bir tutkuyla seven, bu uğurda her türlü özveride bulunan kimseye ne denir?      
A
Gazi
B
Vatansever
C
Özgüven
D
Şehit
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir?      
A
Hukuk
B
Kanun
C
Adalet
D
Ahlak
Soru 3
Yüce Allah Kuran’da şöyle buyurmuştur: -Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.- Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?      
A
Sorumluluk
B
Saygı
C
Dürüstlük
D
Sevgi
Soru 4
Aşağıda verilen terimlerden hangisi kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir?      
A
Cömertlik
B
Öz denetim
C
Adalet
D
Bağışlama
Soru 5
İslam dini toplumsal ilişkilerin sevgi, saygı ve yakınlığa dayalı olmasını ister. Bu yakınlığı sağlayan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?        
A
Adalet
B
Akrabalık
C
Dostluk
D
Cömertlik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi insanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur?      
A
Sabır
B
Ahlak
C
Sevgi
D
İtaat
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir?  
A
Dostluk
B
Saygı
C
Sevgi
D
Dürüstlük
Soru 8
Hz. Muhammed’e hangi kişilik özelliğinden dolayı Muhammedü’l- Emin denilmiştir?      
A
Adalet ve eşitlik
B
Doğruluk ve dürüstlük
C
Çalışkanlık ve başarı
D
Sevgi ve saygı
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir?    
A
Davranış
B
Değer
C
Tutum
D
Yargı
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber’in insanlara değer vermesi ilgili değildir?  
A
En küçük ikramı bile kabul etmesi
B
Küçük büyük herkese selam vermesi
C
Muhatabın yüzüne bakarak konuşması
D
Gece yarısı kalkıp ibadet etmesi
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi değildir?    
A
Yardımseverlik
B
Dostluk
C
Saygı
D
Bencillik
Soru 12
Âl-i İmrân suresi, 134. Ayet:-“O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları aederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.- ayetinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?  
A
Cömertlik
B
Adalet
C
Öz denetim
D
Bağışlama
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmeyi seven kişidir?  
A
Yardımsever
B
Doğasever
C
Hayvan sever
D
Vatansever
Soru 14
Söz ve davranışlarda dürüstlüğe uygun hareket etmek toplumda aşağıdakilerden hangisine sebep olur?      
A
Olumsuz davranışların artmasına neden olur.
B
Bireylerin yalnızlaşmasına neden olur.
C
Bireyler arsındaki farkı artırır.
D
Güven duygusunu artırır.
Soru 15
Aşağıda verilen terimlerden hangisi hoşa gitmeyen olaylar, insanı zorlayan durumlar karşısında dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvveti, Allah’a (c.c.) sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç gösterme anlamlarına gelir?    
A
Çalışma
B
Takva
C
Hidayet
D
Sabır
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi İnsanların dışarıya yansıyan her türlü hâl ve hareketleridir?  
A
Değer
B
Yargı
C
Davranış
D
Tutum
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi vatanseverlik duygusu içinde yer almaz?      
A
Bayrağımıza saygı
B
Milli marşımıza saygı
C
Büyüklere saygı
D
Milli değerlerimize sahip çıkmak
Soru 18
Aşağıdaki terimlerden hangisi kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ve mesuliyet anlamlarına gelir?      
A
Çalışkanlık
B
Erdem
C
Adalet
D
Sorumluluk
Soru 19
Sevgi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Sevgi, Allah (c.c.) tarafından yarattıklarının kalplerine yerleştirilmiş bir duygudur.
B
Müslümanların her konuda olduğu gibi sevgi konusunda ölçülü olmalı mümkün olduğunca her şeyi az sevmeye gayret temelidir.
C
Peygamber hayatı boyunca insanları birbirlerine yaklaştıran ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlara rehberlik etmiştir.
D
Peygamber, insanlar arasındaki sevgiyi artıracak davranışlara teşvik etmiş, zarar verecek davranışlardan da sakındırmıştır.
Soru 20
Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul edilen din, vatan, namus, mal, can uğruna öldürülenlere ne denir?      
A
Mücahit
B
Gazi
C
Şehit
D
Ceset
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön