7.Sınıf Avrupa’daki Bilimsel Gelişmeler Testi

22 Aralık 2022 0 Yazar: admin

7.Sınıf Avrupa’daki Bilimsel Gelişmeler Testi

TEBRİKLER.

7.Sınıf Karanlıktan Aydınlığa

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bilimsel gelişmelere hız kazandırmıştır?    
A
Buharlı makinenin bulunması
B
Coğrafi keşifler
C
Matbaanın icadı
D
Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlanması.
Soru 2
Dünya’nın yuvarlak olduğuna dair ortaya atılan görüşleri bilimsel olarak ispatlayan aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Macellan
B
Pisagor
C
Aristo
D
Galileo
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi kütle çekim kanununa bağlı değildir?      
A
Gezegenler belli bir yörüngede hareket etmesi.
B
Dünya saatte yüzlerce kilometre hızla, topaç gibi dönerken uzaya fırlamaması.
C
Dünya üzerinde hep aynı yöne gidildiğinde yine aynı yere gelinmesi.
D
Okyanustaki gelgit olayları
Soru 4
Matbaanın icadı önemli gelişmelere yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerden birisi değildir?    
A
Coğrafi keşifleri hızlandırmıştır.
B
İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
C
Bilimsel gelişmelerin yolu açılmıştır.
D
Fikirlerin hızlı ve kolay yayılmasını sağlamıştır.
Soru 5
Daha önce kütle çekim kanunun varlığı bazı bilim insanları tarafından biliniyordu. Hazini ve Biruni bu konuda çalışmalar yapmıştır. Ancak kütle çekim kanununu sistemleştirerek bilim dünyasına kazandıran bilim insanı hangisi olmuştur?    
A
Newton
B
James Watt
C
Galileo
D
Johann Gutenberg
Soru 6

-Matbaanın icadı

-Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi

-Buhar makinesinin icadı

-Kütle çekim kanunun keşfedilmesi

Yukarıda XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bazıları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerle doğrudan ilişkili değildir?
A
Dünyada savaşlar azalmıştır.
B
Üretim teknolojisi gelişmiş ve seri üretime geçilmiştir.
C
Uzaya giden araçların yakıt tasarrufu yapması sağlanmıştır.
D
İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
Soru 7
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi teleskopu kullanarak gezegen ve yıldızları incelemiştir. İncelemeleri sonucunda gezegenlerin Güneş çevresinde hareket ettiğini ve Dünya’nın yuvarlaklığını ortaya koymuştur?      
A
Aristo
B
Galileo
C
Macellan
D
Pisagor
Soru 8
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğu düşüncesini dile getirmiş ve aynı zamanda ilk kez Dünya’nın Gü neş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmıştır?    
A
Galileo
B
Pisagor
C
Tales
D
Aristo
Soru 9
Dünya’nın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan bilinen ilk kişi hangisidir?    
A
Galileo
B
Aristo
C
Pisagor
D
Macellan
Soru 10
“Bu icat günümüz makinelerinin temelini oluşturdu. Tekstil ve kâğıt üretiminde kullanılmaya başlanması Sanayi Devrimi’nin başlangıcı oldu. Daha önce insan ve hayvan gücü ile yapılan işlerin yerini makineler aldı. Bu sayede üretim artarak sanayileşme başladı ve büyük fabrikalar kuruldu.” Yukarıda söz edilen icat aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Buhar makinesi
B
Tekerlek
C
Matbaa
D
Elektrik
Soru 11
Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü ilk savunan İslam bilgini hangisidir?    
A
Harezmi
B
Cezeri
C
Farabi
D
Biruni
Soru 12
Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbni Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  
A
İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
B
İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
C
İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
D
Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön