7.Sınıf Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Test

22 Aralık 2022 0 Yazar: admin

7.Sınıf Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Test

TEBRİKLER.

7.Sınıf Kil Tabletten Tablet Bilgisayara

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bilginin depolanması ve aktarılması için geliştirilmiş en ileri teknolojik araçtır?
A
Tablet
B
Kağıt
C
Bilgisayar
D
Ansiklopedi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi tarihte kullanılan bilgiyi depolama ve aktarma araçlarından birisi değildir?
A
Tablet
B
Çivi
C
Yazı
D
Kağıt
Soru 3
“M.Ö. 3000’de Mısırlılar resimleri simgeleştirerek yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır.” Mısırlılar tarafından bulunarak kullanılan yazı türü hangisidir?
A
Latin alfabesi
B
Papirüs
C
Çivi yazısı
D
Hiyeroglif
Soru 4
Koyun ve keçi derileri önce suda yumuşatılıp kireç ve kül ile temizleniyor daha sonra zımparalanarak inceltilip parlatılarak oluşturulan kağıt hangisidir?
A
Parşömen
B
Papirüs
C
Hiyeroglif
D
Kil tablet
Soru 5
“Mısır’da kurulan bu kütüphanede çoğunluğu papirüs kâğıdından hazırlanmış yaklaşık 900 bin kitap bulunuyordu. Ayrıca bu kütüphanenin dünyanın çeşitli yerlerinden toplanan hayvan ve bitkilerin sergilendiği özel bir bahçesi, rasathanesi, sergi salonu ve sanat galerisi vardı.” Yukarıda anlatılan kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?
A
İskenderiye Kütüphanesi
B
Ninova Kütüphanesi
C
Babil Kütüphanesi
D
Bergama Kütüphanesi
Soru 6
“Eski Mısırlılar yazı yazmak için kağıdı icat ederek insanların işlerini kolaylaştırmışlardır. Nil Nehri kıyılarında yetişen bir bitkiyi iğneye benzeyen bir aletle şeritler hâlinde soyuyorlar, sonra da bu şeritleri bir kalıpta dikey ve yatay olarak hasır örer gibi yapıştırıyorlardı. Kuruyan kalıplar fildişi ile parlatılıp satışa sunuluyordu. Katlandığında kırıldığından ancak üst üste istiflenerek saklanabiliyordu.” Bu metne göre kağıdı Mısırlıların icat ettiğini söyleyebiliriz. İcat edilen ilk kağıt hangisidir?
A
Parşömen
B
İpek kağıt
C
Papirüs
D
Deri
Soru 7
“Mezopotamya’da öğrenciler kil tabletlere yazılı metinlerden faydalanıyorlardı. Ayrıca varlıklı ailelerin evinde kil tabletlerden oluşan önemli ticari belgelerini sakladıkları özel bölümler vardı. Tarihin ilk kütüphanesi de Ninova’da bu tabletlerden oluşturulmuştur.” Tarihte bilinen ilk kütüphane kimler tarafından oluşturulmuştur?
A
Asurlular
B
Babiller
C
Sümerler
D
Mısırlılar
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Latin alfabesi de dâhil günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenikelilere dayanmaktadır.
B
Sümerlere ait yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan Fenike alfabesini oluşturulmuştur.
C
Günümüzde kullanılan yazı sistemlerinin oluşmasında Fenikelilerin büyük rolü vardır.
D
Fenikeliler sesli harfler ekleyerek Latin alfabesini oluşturmuşlardır.
Soru 9
“Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotamya’da bulunan çivi yazısıdır.” Çivi yazısı kimler tarafında bulunmuş ve kullanılmıştır?
A
Asurlar
B
Lidyalılar
C
Babiller
D
Sümerler
Soru 10
“İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.” Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?
A
Balmumu tablet yapılması
B
Kil tablet kullanılması
C
Tekerleğin icadı
D
Parşömenin icat edilmesi
Soru 11
“Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması aynı zamanda bilgi güvenliği riskini de artırmıştır. Genel Ağ kullanımının yaygınlaşmasıyla kötü niyetli kişiler bilgilerimize kolayca ulaşabilir hâle gelmiştir.” Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A
İnternet kullanmaktan kaçınmalıyız.
B
İnternetimizi her zaman kapalı tutmalıyız.
C
Dijital ortamlarda bilgi depolamamalıyız.
D
Kişisel bilgilerimizi sanal ortamlarda paylaşmamalıyız.
Soru 12
“Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuşlardır. Geliştirdikleri 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.” Günümüzde kullandığımız Latin alfabesi kimler tarafından bulunmuştur?
A
Romalılar
B
Yunanlılar
C
Mısırlılar
D
Sümerler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön