7.Sınıf Karışımlar Test

23 Aralık 2022 0 Yazar: admin

7.Sınıf Karışımlar Test

 

TEBRİKLER.

7.Sınıf Karışımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Homojen karışımlar, çözücü bir madde içerisinde başka bir maddenin çözünmesi sonucu oluşur.”Aşağıdakilerden hangisi homojen bir karışım değildir?
A
hava
B
tuzlu su
C
ayran
D
şekerli su
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi çözünme hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A
Temas yüzeyi
B
Karıştırma
C
Nem
D
Sıcaklık
Soru 3
Aşağıda karışımın özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Homojen ve heterojen olmak üzere iki çeşittir.
B
Karışımı oluşturan maddeler arasında belli bir oran yoktur.
C
Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybederler.
D
Karışımı oluşturan maddeler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
Soru 4
Karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı ise bu karışımlara ne ad verilir?
A
Adi karışım
B
Bileşik
C
Heterojen karışım.
D
Homojen karışım,
Soru 5

Çözeltiler için;

Fiziksel yöntemlerle ayırabilirler.

Sabit sıcaklıkta öz kütleleri değişmez.

Hidrojen karışımlardır.

yargılardan hangileri doğrudur?
A
2 ve 3
B
1 ve 2
C
1, 2 ve 3
D
Yalnız 1
Soru 6
Çözelti hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması çözünme süresini kısaltır?
A
Kaşıkla karıştırıldığında.
B
Çözünenin temas yüzeyi azaltıldığında.
C
Nem oranı düşürüldüğünde.
D
Sıcaklık arttırılırsa.
Soru 7
İnşaat işçileri, birbirine karışmış farklı büyüklükteki taş ve kumu hangi yöntem ile birbirinden ayırmaktadır?
A
Mıknatıs yöntemi
B
Süzme yöntemi
C
Eleme yöntemi
D
Çöktürme yöntemi
Soru 8
Alaşım’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Metal karışımı içeren element çözeltileri.
B
Metal içeren katı çözeltiler.
C
Demir karışımı içeren bütün çözeltiler.
D
Demir içeren sıvı çözeltiler.
Soru 9
Sıvı çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Çözünen yalnızca sıvıdır.
B
Sudaki canlılar yaşayabilmek için suda çözünmüş hâldeki oksijeni kullanır.
C
Nehir sularında çözünmüş oksijen bulunur.
D
Sıvı çözeltiler, sıvı bir çözücü içermelidir.
Soru 10
“Maddelerin atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağıldığı ortama ………… ; atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağılan maddeye de …………….. denir. “ Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Bileşik – Çözelti
B
Çözücü – Çözünen
C
Element – Karışım
D
Karışım – Bileşik
Soru 11
Etil alkol ve su karışımı birbirinden hangi yöntem kullanılarak ayrılabilir?
A
Ayrımsal damıtma yöntemi
B
Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemi
C
Buharlaştırma yöntemi
D
Çöktürme yöntemi
Soru 12
İki veya daha fazla maddenin birbirleri içerisinde kendi özelliklerini kaybetmeden rastgele miktarlarda dağılmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir?
A
Element
B
Karışım
C
Bileşik
D
Çözelti
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön