7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar Test

23 Aralık 2022 0 Yazar: admin

7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar Test

 

TEBRİKLER.

7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa …………….. kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa ……………. kuralına uymuştur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Oktet – Dublet
B
Dublet – Oktet
C
Dubtel – Ok tel
D
Oktel – Dubtel
Soru 2
Aynı cins atomlar bir araya gelerek …………. molekülünü, farklı cins atomlar bir araya gelerek ………………. molekülünü oluşturur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Bileşik – Element
B
İyon – Çekirdek
C
Çekirdek – İyon
D
Element – Bileşik
Soru 3
Madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Fikrini öne atan modeli aşağıdakilerden hangisi öne sürmüştür?
A
Ernest Rutherford
B
John Joseph Thomson
C
John Dalton
D
Democrutis
Soru 4
Oksijen molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A
O
B
H2O
C
O2
D
SO2
Soru 5
Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Berilyum – Br
B
Bor – B
C
Lityum – Li
D
Helyum – He
Soru 6
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
K2CO3 – Potasyum Karbonat
B
KNO3 – Potasyum Nitrat
C
AlPO4 – Alüminyum Sülfat
D
Na2SO3 – Sodyum Sülfit
Soru 7

I. Canlıların temel yapı elementlerinden biridir.

II. İki farklı formu bulunur.

III. Çelik ve plastik üretiminde çok fazla kullanılır.

Yukarıda özelliği verilen element aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hidrojen
B
Azot
C
Silisyum
D
Karbon
Soru 8
Kütle numarası 40 olan X elementinin nötr halde elektron sayısı 23 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?
A
11
B
15
C
17
D
13
Soru 9
Fosfor’un kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Cam
B
Kibrit
C
Deterjan
D
Gübre
Soru 10
Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Moleküller farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşabileceği gibi aynı cins atomların bir araya gelmesiyle de oluşabilir.
B
Doğada bulunan bazı maddelerin yapısında yalnızca çift cins atom molekülü bulunur.
C
Farklı cins element atomları ve aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelere ise bileşik denir.
D
Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşursa element adını alır.
Soru 11
Sofra tuzu hangi bileşiklerin birleşmesiyle oluşmuştur?
A
H12 + Fe
B
H2 + O4
C
C6 + O6
D
Na + Cl
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi iyonik yapılı bir saf maddeye örnektir?
A
Fe
B
H2O
C
NaCl
D
O2
Soru 13
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Atomlar bir araya gelerek nesneleri ve etrafımızdaki diğer malzemeleri oluşturur.
B
Sadece tek tür atom içeren maddelere element denir.
C
Atomların hepsi aynı değildir.
D
Atomlar aynı büyüklüklerde ve kütlelerde olup çok aynı özelliklere sahiptir.
Soru 14
Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdakilerden hangisidir?
A
Proton – Çekirdek – İyon
B
Elektron – İyon – Çekirdek
C
Proton – Nötron – Elektron
D
Elektron – Çekirdek – Proton
Soru 15
Moleküllerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküle glikoz ve su molekülleri örnek verilebilir.
B
Her molekülün benzersiz şekli ve büyüklüğü vardır.
C
Etrafımızdaki pek çok varlık farklı birkaç element atomunun birleşmesiyle oluşur.
D
Bir adet klor atomu klor molekülünü oluşturur.
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi tek atomlu bir iyondur?
A
NH4+
B
OH-
C
NO3-
D
Br-
Soru 17
C6H12O6 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bileşiktir.
B
Bir şeker molekülüdür.
C
On iki adet hidrojen atomundan oluşmuştur.
D
Karbon/oksijen oranı üçtür.
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi çok atomlu bir iyona örnektir?
A
O2
B
SO4 -2
C
SO2
D
O3
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi atomik yapılı elemente verilebilecek bir örnektir?
A
H2O
B
Fe
C
O2
D
NaCl
Soru 20

I. X-1 iyonunda X elementi 2 iyon almıştır.

II. Y iyonunda Y elementi nötrdür.

III. Z+3 iyonunda Z elementi 3 iyon almıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön