8.Sınıf Asit ve Bazlar Test

20 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Asit ve Bazlar Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8. Sınıf Fen Bilimleri Asit ve Bazlar Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi baz ve asitlerin ortak özelliğidir?
 
 
 
 
A
Fenolftalein damlatılınca kırmızı-pembe renk oluşur.
B
Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir.
C
Metil oranjın rengini kırmızıya çevirir
D
Sulu çözeltileri ısı ve elektrik akımını iletir.
Soru 2
Bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
 
A
Sulu çözeltilerinde ortama OH- iyonu veren maddelere ise baz denir.
B
Bazlar da asitler gibi sudaki iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli ve zayıf olarak ayrılabilir.
C
Bazlar asitler gibi suda iyonlaşarak çözünmezler.
D
Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi asitlerin genel özelliklerinden değildir?
A
Tadları ekşidir.
B
Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+) oluşturur.
C
Yakıcı ve tahriş edicidir.
D
Cam ve porselen üzerinde matlaştırıcı, aşındırıcı etkileri vardır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bazların özelliklerinden birisi değildir?
 
 
A
Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir.
B
Kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye, metil oranjın rengini sarıya çevirir.
C
Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu (OH–) oluşturur.
D
Fenolftalein ile renk değişimi meydana gelmez.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ünlük hayatta kullandığımız bazlardan birisidir?
 
 
 
A
Yağmur suyu
B
Limon
C
Kabartma tozu
D
Sirke
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A
Bir maddenin pH’ı 7 ile 14 arasında ise bazdır.
B
Bir maddenin pH’ı 0 ile 7 arasında ise asittir.
C
pH = 7 ise madde nötrdür.
D
pH, 7 den büyük değerler alırsa asitlik kuvveti artar.
Soru 7
Günlük hayatta tükettiğimiz birçok gıdada ve kullandığımız temizlik malzemelerinde asit ve baz bulunur. Limon, greyfurt, portakalda bulunan asit hangisidir?
 
 
 
A
sitrik asit
B
laktik asit
C
folik asit
D
malik asit
Soru 8
Maddelerin asidik veya bazik olduğunu anlayabilmek için bazı belirteçler kullanılır. En sık kullanılan belirteçlerin asit ve baz çözeltilerindeki renk değişimleridir. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
 
 
A
Kırmızı lahana suyu asitte kırmızı bazda mavi
B
Fenolftalein asitte kırmızı bazda turuncu
C
Metil oranj asitte kırmızı bazda sarı
D
Turnusol kâğıdı asitte kırmızı bazda mavi
Soru 9
Asit ve bazlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 
A
Asit ve bazlardan çıkan buharları solumak tehlikelidir.
B
Asit ve bazlar kağıt , et , kumaş gibi maddelerle etkileştiğinde yapısını bozar.
C
Midede bazik bir ortam vardır.
D
Asit ve bazlarla çalışırken eldiven gözlük ve önlük kullanılmalıdır.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi asit değildir?
 
 
 
A
Mide ilacı
B
Sülfürik asit
C
Domates suyu
D
Süt
Soru 11
Asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
 
A
Asitler suda iyonlaşarak çözünür.
B
Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez.
C
Asitler, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa kuvvetli asit, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit adını alır.
D
Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere asit denir.
Soru 12
Asitler ve bulundukları yerler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
 
 
 
 
A
Sirkede asetik asit bulunur.
B
Üzümde sorbik asit bulunur.
C
Çilekte folik asit bulunur.
D
Elmada malik asit bulunur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir