8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri Test

20 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8. Sınıf Fen Bilimleri Asit ve Bazların Genel Özellikleri Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
 
 
 
A
Portakal (sitrik asit)
B
Sirke (asetik asit)
C
Yoğurt (laktik asit)
D
Çilek (malik asit)
Soru 2
pH değerinin 7 olması ise asitlik ve bazlık açısından nötr olarak tanımlanır. Nötr maddelerde H+ miktarı, OHmiktarına eşittir. Yani bu maddeler ne asit ne de bazdır. Aşağıda pH değeri verilenlerden hangisi baz değildir?
 
 
 
 
A
Lavabo açıcı-12,0
B
Gargara-5,45
C
Sodyum hidroksit-13,5
D
Bulaşık deterjanı-7,44
Soru 3
Asitler suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta sık kullanılan asitlerden değildir?
 
 
 
 
A
HCl
B
KOH
C
H2SO4
D
HNO3
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi asit yağmurlarının sonuçlarından birisi değildir?
 
 
 
 
A
Asit yağmurları sonucu metal yüzeylerin aşınması
B
Asit yağmurları sonucu atmosferdeki zararlı gazların temizlenmesi
C
Asit yağmurları sonucu bitkilerin zarar görmesi
D
Asit yağmurları sonucu tarihi yapıların hızla aşınması
Soru 5
Yiyeceklerin tatlarına bakarak asit ya da baz olduğuna karar verebiliriz. Ancak asit ya da baz özelliği fazla olan maddelerin yakıcı ve parçalayıcı özelliği olduğundan, bir maddenin asit ya da baz olduğuna karar vermek için ayraç (belirteç) kullanılır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 
 
 
A
Kırmızı lahana suyu–Asit-Kırmızı–Baz-Mavi
B
Fenolftalein–Kırmızı–Baz-Renksiz
C
Metil oranj–Asit-Kırmızı–Baz-Sarı
D
Turnusol kâğıdı–Asit-Kırmızı–Baz-Mavi
Soru 6
Kırmızı lahanadan elde edilen çözeltinin rengi, asit ve baz değerine bağlı olarak değişir. Bu nedenle doğal belirteç olarak kullanılırlar. Kırmızı lahananın belirteç olarak kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
 
 
A
Asitliğinin fazla olması durumunda çözeltinin rengi kırmızıya dönüşür.
B
Bazikliğin olması durumunda çözeltinin rengi mordan maviye dönüşür.
C
Asit oranının artması sonucu çözeltinin rengi mora dönüşür.
D
Bazikliğin artması durumunda ise çözeltinin rengi yeşile dönüşür.
Soru 7
pH (power of Hydrogenhidrojenin gücü), çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini açıklayan bir ölçü birimidir. Asidik çözeltiler pH ölçeğinde 0 ile 7 arasında değer alırken bazik çözeltiler ise 7 ila 14 arasında değişen değerler alır. Aşağıda pH değeri verilenlerden hangisi asit değildir?
 
 
 
 
A
Damıtılmış su-7,0
B
Domates-4,5
C
Portakal-3,5
D
Kola-2,6
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi zayıf asitlere örnek gösterilemez?
 
 
 
 
A
Çilek (folik asit)
B
Limon (sitrik asit)
C
Üzüm (tartarik asit)
D
Portakal (sitrik asit)
Soru 9
Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere ne ad verilir?
 
 
 
 
A
pH
B
Asit
C
Baz
D
Nötr
Soru 10
Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri de asit yağmurlarıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi asit yağmurlarının sebeplerinden birisi değildir?
 
 
 
A
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanının sürekli artması.
B
Fosil yakıtların kullanılması sonucu atmosferin kirlenmesi.
C
İklim değişikliklerinin olumsuz etkileri.
D
Ormanların kontrolsüz bir şekilde yok edilmesi.
Soru 11
Asit ve bazların karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
 
 
 
A
Kuvvetli asitler, yakıcı ve parçalayıcıdır. – Bazların sulu çözeltileri, ele kayganlık hissi verir.
B
Asitlerin tatları ekşidir. – Bazların tatları acıdır.
C
Asitler metal ve mermerlere etki eder. – Bazlar cam ve porselenlere etki eder.
D
Asitlerin fenolftalein damlatıldığında renkleri maviye dönüşür. – Fenolftalein damlatıldığında renkleri kırmızıya döner.
Soru 12
Asitler, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa kuvvetli asit, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit adını alır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf asitlere örnek oluşturur?
 
 
 
 
A
Hidroklorik asit,
B
Malik asit
C
Sülfürik asit
D
Nitrik asit,
Soru 13
Pek çok bilim insanına göre asit yağmurları en büyük felaketlerden biridir. Asit yağmurlarını önlemek için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
 
A
Fabrikaların bacalarına filtre takılması.
B
Fosil yakıt kullanımının özendirilmesi.
C
Ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilmesi.
D
Ulaşımda özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi.
Soru 14
Bazlar da asitler gibi sudaki iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli ve zayıf olarak ayrılabilir. Sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşan bazlar kuvvetli baz, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmayan bazlar ise zayıf baz adını alır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf bazlara örnektir?
 
 
 
A
Potasyum hidroksit
B
Amonyak
C
Kalsiyum hidroksit
D
Sodyum hidroksit
Soru 15
Bazlar da asitler gibi suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle bazların da sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Aşağıdakilerden hangisi bazlara örnek gösterilemez?
 
A
NaOH
B
Ca(OH)2
C
KOH
D
CH3COOH
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

İndir