8.Sınıf Atatürk İlkeleri Test

21 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Atatürk İlkeleri Test

 

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8.Sınıf Atatürk İlkeleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasını öngörür?
A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Cumhuriyetçilik
D
Halkçılık
Soru 2
Devletin ekonomiye müdahale etmesi ve ekonomik açıdan ülkenin kalkınması için planlar hazırlaması hangi ilke ile ilgilidir?
A
İnkılapçılık
B
Devletçilik
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
Soru 3
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının kaldırılması ve herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesini sağlamıştır?
A
İnkılapçılık
B
Halkçılık
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
Soru 4
Hangi ilke doğrultusunda Türk Medeni Kanunun kabul edilmiş ve Soyadı Kanunu çıkarılmıştır?
A
İnkılapçılık
B
Devletçilik
C
Halkçılık
D
Laiklik
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile çelişir?
A
Yöneticilerin belirlenmesinde halkın tercihleri göz önünde tutulur.
B
Yöneticiler halka hesap vermek zorundadır.
C
Devlet yöneticileri seçimle belirlenir
D
Kişilerin yararı toplum çıkarlarından önemlidir.
Soru 6
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur?
A
İnkılapçılık
B
Devletçilik
C
Halkçılık
D
Laiklik
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisini milliyetçilik ilkesi ile ilgili söyleyemeyiz?
A
Birleştiricidir
B
Kaynaştırıcıdır
C
Irkçıdır
D
Laiktir
Soru 8
Milli Egemenlik ilkesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Milliyetçilik
B
İnkılapçılık
C
Cumhuriyetçilik
D
Laiklik
Soru 9
Yenilikleri takip etmek ve bu yeniliklere uygun olanlarını benimsemek aşağıdaki ilkelerin hangisi ile ilgili olabilir?
A
Devletçilik
B
Laiklik
C
İnkılapçılık
D
Halkçılık
Soru 10
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Milliyetçilik ve Halkçılık ilkesinin bütünleştirir?
A
Devletçilik
B
İnkılapçılık
C
Cumhuriyetçilik
D
Laiklik
Soru 11
Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
köklüdür
B
yayılmacılık
C
birleştiricilik
D
kaynaştırıcılık
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürkçülüğün dayandığı esaslardan birisi değildir?
A
Bilimsellik
B
Barışçılık
C
Çağdaşlık
D
Savaşçılık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir