8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Test

20 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
x2 – 5x + 3 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır?
A
–1
B
–2
C
9
D
8
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 4x + 2y – 2xy – 4 ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
A
x – 1
B
2
C
2y + 4
D
2 – y
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 9x2 – 16 + y2 + 6xy ifadesinin çarpanlarından biridir?
A
3x + 2y – 4
B
3x + y – 4
C
3x – 2y + 4
D
3x – y – 4
Soru 4
(2x + 5) ⋅ (x – 3) çarpımında x’li terimin katsayısı kaçtır?
A
2
B
–1
C
–15
D
–6
Soru 5
–4x  5 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A
– 45x
B
–20x
C
–9x
D
x
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi x2 – 4 olur?
A
(x – 2)(x + 2)
B
(x – 5y) · (x + 5y)
C
(x – 1)(x + 1)
D
(x + 1)2
Soru 7

I. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin toplamının karesi özdeşliği denir.

II. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin farkının karesi özdeşliği denir.

III. a2 – b2 = (a – b) · (a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 8
12a2b ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?
A
2ab ⋅6b
B
12a ⋅a ⋅b
C
4a ⋅b ⋅3a
D
6a ⋅a ⋅2b
Soru 9
Bir sayının 2 eksiğinin 3 katını gösteren cebirsel ifade hangisidir?
A
3x + 6
B
3x – 5
C
3x – 6
D
5x – 6
Soru 10
x2y + xy2 – 3x + 2y – 8 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Terim sayısı 5’tir.
B
Katsayılar toplamı –7’dir.
C
Sabit terimi  8’dir.
D
İki farklı değişkeni vardır.
Soru 11
ax + bx = 24 ve a + b = 6 olduğuna göre x kaçtır?
A
3
B
2
C
6
D
4
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin sonucu x2 – 25y2dir?
A
(x + 1)2
B
(x – 1)(x + 1)
C
(x – 5y) · (x + 5y)
D
(x – 2)(x + 2)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir