8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Test

8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Test

8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Test   Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. TEBRİKLER. 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Testini Başarıyla Tamamladınız. Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%% Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%% Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%% Öğretmen Görüşü: %%RATING%% Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1 […]

8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Test

 

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İnsan, akıllı ve irade sahibi bir varlıktır.
B
Sorumluluk, ceza ya da ödül gerektirir.
C
İnsan, tercih ettiği davranışlardan sorumludur.
D
İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.
Soru 2
Allah insana iyiliği de kötülüğü de göstermiş, iyiliği tercih etmesinin kendisi için daha hayırlı olacağını bildirmiştir. İyiliği hangisi sayesinde tercih ederiz?
 
A
İrade
B
Varsayım
C
Ruh
D
Akıl
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir?
 
 
A
Beka
B
İrade
C
İlim
D
Kudret
Soru 4
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: -O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneşi ve Ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).- Yukarıda verilen ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Kaza
B
İrade
C
Kader
D
Kudret
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi tüm yapılması gerekenleri yaptıktan sonra insanın içinde duyması gereken iç huzur, mutmain olma ve en önemlisi Allah’ın (c.c.) takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır?

 
A
Nimet
B
Tevekkül
C
İrade
D
Rızık
Soru 6
İnsanın akıllı ve irade sahibi olması hangi anlama gelir?
 
 
A
Yaşama hakkı olması anlamına gelir.
B
İnanmak zorunda olması anlamına gelir.
C
Davranışlarından sorumlu olması anlamına gelir.
D
Yaptıklarından sorumlu olmaması olması anlamına gelir.
Soru 7
Allah’ın insanlara verdiği iyi ve kötüyü seçebilme ve tercih edebilme yeteneğine ne denir ?

 
A
İrade
B
Akıl
C
Bilgi
D
Ruh
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir ve her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir?
 
 
A
Milli irade
B
Cüzi irade
C
Şahsi irade
D
Külli irade
Soru 9
İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?
 
 
A
İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.
B
İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
C
İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.
D
İnsan bağımlı bir varlıktır.
Soru 10
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kaza kavramı ile ilgili değildir?
 
 
A
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın varlıklara karşı karar, emir ve fiillerini ifade etmek için kullanılmaktadır.
B
Kaza, hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir.
C
Allah’ın (c.c.) her şeyi önceden bilmesi ve düzenlemesine kaza denir.
D
Kaza önceden takdir edilen bir olayın vukuu bulması yani gerçekleşmesidir.
Soru 11
Tevekkülle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Allah’a inanmalı ve güvenmelidir.
B
İnsan yaratılan rızklardan yararlanabilmek için çaba göstermelidir.
C
Allah’a güvenen kişi çalışmasa da başarılı olur.
D
Allah’ın bize yardım edeceğine inanmak gerekir.
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da
yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır?

 
 
A
Düşünce
B
Sorumluluk
C
İrade
D
Hukuk
Soru 13
Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine ne denir?

 
A
Kaza
B
Semi
C
Basar
D
Kader
Soru 14
Aşağıda verilen Allah’ın (c.c.) sıfatlarının hangisinin kaderle olan ilişkisi yoktur?
 
 
A
İlim
B
Beka
C
Kudret
D
İrade
Soru 15
Aşağıda verilen ayetlerden hangisi toplumsal yasalarla ilgili değildir?
 
 
A
Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…
B
Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…
C
Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?…
D
Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…
Soru 16
Kur’an-ı Kerim’de, -O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?- ayeti ile aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?
 
 
A
Allah’ın yaratma gücüne dikkat çekilmektedir.
B
Evrenin nasıl yaratıldığına dikkat çekilmektedir.
C
Kader ve kazanın Allahtan olduğuna dikkat çekilmektedir.
D
Evrende var olan düzene dikkat çekilmektedir.
Soru 17
Evrendeki her şey, Allah’ın (c.c.) koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah’ın (c.c.) koyduğu hangi yasaların bir sonucudur?

 
A
Toplumsal yasalar.
B
Biyolojik yasalar.
C
Fiziki yasalar.
D
Kimyasal yasalar.
Soru 18
Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar hangi yasalar kapsamında değerlendirilir?

 
A
Biyolojik yasalar.
B
Fiziki yasalar.
C
Kimyasal yasalar.
D
Toplumsal yasalar.
Soru 19
Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturur?

 
A
Fiziksel yasalar.
B
Toplumsal yasalar.
C
Sosyal yasalar.
D
Hukuk yasaları
Soru 20
Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde hangisi vurgulanmıştır?

 
A
Toplumsal yasalar.
B
Biyolojik yasalar.
C
Kimyasal yasalar.
D
Fiziki yasalar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Son
Geri dön

İndir

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?