8.Sınıf 3.Ünite Din ve Hayat Test

21 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf 3.Ünite Din ve Hayat Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Din ve Hayat Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı dinde yer almaz?
 
 
 
A
Evreni kim yarattı?
B
Evrende dünyadan başka yerde hayat var mı?
C
Dünyadaki varlıkların sonu ne olacak?
D
İnsan niçin var edildi?
Soru 2
İslam’ın açıkladığı emir ve yasakların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 
 
 
A
Bireylerin toplumla uyumunu sağlamak.
B
Hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak.
C
İnsanı ahlaken yüceltmek.
D
Toplumda bireyleri yalnızlaştırmak.
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür?
 
 
A
Din
B
İlahiyat
C
Tevekkül
D
İbadet
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dinine göre en temel haktır?
 
 
 
A
Neslin korunması
B
Aklın korunması
C
Canın korunması
D
Malın korunması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden değildir.
 
 
 
A
İlahi bir kitaba dayanırlar.
B
Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.
C
Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.
D
Allah tarafından gönderilirler.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin temel gayesidir?
 
 
 
A
Toplumu ve bireyi baskı altında tutmak.
B
İnsanların dünya ve ahret mutluluğunu sağlamak.
C
Toplumsal sorunları hukuk kurallarıyla çözmek.
D
İnsanları ahret hayatına hazırlamak.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisinin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur?
 
 
 
A
Malın korunması
B
Neslin korunması
C
Canın korunması
D
Aklın korunması
Soru 8
Yüce Allah’ın (cc) peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği dinlere ne ad verilir?
 
 
 
A
Beşeri dinler
B
İlahi dinler
C
İnsani dinler
D
İlahi olmayan dinler
Soru 9
Allah tarafından kurulan ve mensuplarını dünya ve ahirette saadete ve kurtuluşa ulaştıran, peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirilen ilahi kurallar bütününe ne ad verilir?
 
 
 
A
Peygamber
B
Tarikat
C
Resul
D
Din
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi akıl sağlığına zarar veren kötü alışkanlıklardan birisi değildir?
 
 
 
A
Uyuşturucu
B
Sigara
C
İçki
D
Faiz
Soru 11
Dinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
 
 
 
A
Dinî değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir.
B
Din; inanç, ibadet ve ahlak yönüyle toplumu kuşatır.
C
Dinî emirler, tavsiyeler ve öğütler insanın aklına hitap eder, kalbine dokunur ve ruhunu aydınlatır.
D
Din, birey yanında toplumları da iyiye ve güzele yöneltmek üzere hükümler ortaya koyar ve toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını zorlaştırır.
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır?
 
 
 
A
Ayrıcalık
B
Adalet
C
Hak
D
Üstünlük
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek ile ilgili hakları kapsar?
 

 
A
Neslin korunması
B
Malın korunması
C
Aklın korunması
D
Canın korunması
Soru 14
Dinin evrensel bir gerçeklik olmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
 
 
A
Dünyada her toplumda görülmesi.
B
Peygamberlerin getirdikleri dinlerin bozulması.
C
Tüm insanların, sıkıntılı zamanlarda yüce bir yaratıcıya “dua” etmeleri.
D
İnsanın inanmaya olan ihtiyacı.
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir ifade değildir?
 
A
İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
B
Helal kazanç elde edilen yollardan biri de rüşvettir.
C
Neslin korunması için İslam dini Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
D
İslam dinine göre herkes kendi imkânına göre mülk edinme hakkına sahiptir.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ilahi bir din değildir ?
 
 
 
A
Mûsevilik
B
İslam
C
Hıristiyanlık
D
Mecusilik
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi Akıl sahibi insanların kendi iradesiyle seçtikleri, onları hayra götüren ilahi kurallar bütününe verilen addır?
 
 
A
İbadet
B
İlahiyat
C
Din
D
İnanç
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin ana konularından biridir?
 
 
 
A
Bilim ve sanat.
B
Toplumsal ilişkiler.
C
Ekonomik yaşam.
D
Gelenek ve görenekler.
Soru 19
Hangisi ilahi dinlerden değildir?
 
 
 
A
Yahudilik
B
İslamiyet
C
Budizm
D
Hıristiyanlık
Soru 20
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
 

 
A
İslam dini neslin korunması için Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
B
Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır.
C
Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
D
İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

İndir