8.Sınıf Elementlerin Sınıflandırılması Test

20 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Elementlerin Sınıflandırılması Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8.Sınıf Elementlerin Sınıflandırılması

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Atomik yapılıdırlar.
B
Isı ve elektriği iyi iletmezler.
C
Tel ve levha hâline gelmezler.
D
Yüzeyleri mattır.
Soru 2
Periyodik sistem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
B
Soy gazlar kararlı yapıya sahiptirler.
C
Yatay sıralar periyot, dikey sıralar grup enir.
D
Birbirine benzeyen elementlerin atom numarası aynıdır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Isı ve elektriği iyi iletmezler.
B
Oda koşullarında civa hariç genellikle katı hâlde bulunurlar.
C
Yüzeyleri parlaktır.
D
Tel ve levha hâline getirilebilirler.
Soru 4
Bor, silisyum, germanyum,arsenik, tellür ve polonyum gibi maddeler hangi grupta yer alır?
A
Ametaller
B
Metaller
C
Soy gazlar
D
Yarı metaller
Soru 5
Demir, bakır, alüminyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kurşun, kalay ve cıva günlük yaşamda karşılaştığımız maddeler hangi grupta yer alır?
A
Metaller
B
Soy gazlar
C
Ametaller
D
Yarı metaller
Soru 6
  • – Yüzeyleri mattır.
  • — Isı ve elektriği iyi iletmezler.
  • — Tel ve levha hâline gelmezler.
  • — Molekül yapılıdırlar.
  • — Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.
  • — Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

Yukarıda özellikleri verilen maddeler hangi grupta yer alır?
 

A
Metaller
B
Ametaller
C
Soy gazlar
D
Yarı metaller
Soru 7
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Periyodik sistemde elementler atom ağırlığının artışına göre sıralanmıştır.
B
Periyodik sistemde element ve bileşikler bulunur.
C
Periyodik sistemde metallerin sayısı daha fazladır.
D
Periyodik sistemde 18 periyot, 7 grup vardır
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Isıyı ve elektriği iletirler.
B
Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
C
Atomik yapılıdırlar.
D
Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Molekül yapılıdırlar.
B
Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.
C
Tel ve levha hâline getirilebilirler.
D
Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi soy gazların özelliklerinden birisi değildir?
A
Tel ve levha hâline getirilemezler.
B
Atomik yapılıdırlar.
C
Oda sıcaklığında gaz hâlinde bulunurlar.
D
Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi aynı periyotta bulunan elementler için aynıdır?
A
Kimyasal özellikleri
B
Elektron sayıları
C
Grup numarası
D
Katman sayısı
Soru 12
Peryodik tabloda bir elementin yerini bulmak için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir?
A
Elektron sayısı
B
Proton sayısı
C
Atom numarası
D
Elektron sayısı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir