8.Sınıf Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler Test

21 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8.Sınıf Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
A
Resmî nikâh zorunluluğu getirildi.
B
Kadınlara evlenme ve boşanma hakkı verildi.
C
Boşanma hâlinde kadına nafaka verilmesi kabul edildi.
D
Tek eşlilik kaldırılarak erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine izin verildi.
Soru 2
Osmanlı Devleti’nde kişilerin birbiriyle ilişkilerini düzenleyen dinsel hükümlere dayandırılan kanun hangisidir?
A
Hülle
B
Şeriye
C
Şeriat
D
Mecelle
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
A
Evlilik devlet güvencesi altına alındı.
B
Kadın ve erkeğin miras paylaşımında eşit pay alması sağlandı.
C
İki kadına mahkeme şahitliğinde erkeklerle eşit olma hakkı tanındı.
D
Tek eşlilik zorunlu kılınarak erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi yasaklandı.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kişinin toplumsal yaşam içerisinde hukuksal değer ifade eden ilişkilerini, işlemlerini en kapsamlı bir şekilde düzenleyen kanundur?
A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B
Türk Medeni Kanunu
C
Borçlar hukuku
D
Mecelle
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi il Teşkilat-ı Esasiye Kanunudur?
A
1924 Anayasası
B
1928 Anayasası
C
1923 Anayasası
D
1921 Anayasası
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ilk anayasamızdır?
A
1923 Anayasası
B
1928 Anayasası
C
1924 Anayasası
D
1921 Anayasası
Soru 7
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi hukuk alanında yapılmıştır?
A
Medeni Kanun’un kabulü
B
Cumhuriyetin ilanı
C
Saltanatın kaldırılması
D
Halifeliğin kaldırılması
Soru 8
Hangisi hukuk alanında yapılan yeniliklerden birisi değildir?
A
Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilan edilmesi.
B
Şerriye Mahkemeleri ve kadı yetiştiren okullar kapatıldı.
C
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası) kabul edildi.
D
Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu gibi kanunlar Avrupa ülkelerinden alındı.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yasal eşitliğin ve adaletin sağlamasında demokratik yaşamın en önemli unsurudur?
A
Mahkemeler
B
Hukuk
C
Cumhuriyet
D
Anayasa
Soru 10
Hukuk alanında yapılan inkılapların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Feodal bir yönetim oluşturmak.
B
Demokratik bir devlet yapısı oluşturmak.
C
Meşruti bir idare kurmak.
D
Merkezi yönetimi güçlendirmek.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi devletin yönetimini, kişilerin birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür?
A
Anayasa
B
Hukuk
C
Cumhuriyet
D
Demokrasi
Soru 12
20 Nisan 1924 tarihinde çıkarılan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hangi amaçla hazırlanmıştır?
A
Yeniliklere yasal bir dayanak oluşturmak.
B
Devletin temel yapısını, organlarını ve temel hakları düzenlemek.
C
Sosyal ve ekonomik hayatı düzenlemek.
D
Devletin yönetim şeklini belirlemek.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir