8.Sınıf İnkılap Tarihi 4.Ünite Değerlendirme Test

21 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf İnkılap Tarihi 4.Ünite Değerlendirme Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8.Sınıf 4.Ünite Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur?
A
Laik devlet düzeninin kurulmasında,
B
Milli ekonomi politikasının uygulanmasında,
C
Halkın yönetime katılmasında,
D
Tek partili yönetime geçilmesinde,
Soru 2
Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisi kaldırılarak aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?
A
Devlet gelirlerini artırmak,
B
Köylünün durumunu iyileştirmek,
C
Kapitülasyonları kaldırmak,
D
Ticareti geliştirmek,
Soru 3
Hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yeniliklerden biridir?
A
Aşar vergisinin kaldırılması,
B
Demir yollarının millileştirilmesi,
C
Kıyafette değişiklik yapılması,
D
Takvim, saat ve ölçü aletlerinin değiştirilmesi,
Soru 4
Atatürk döneminde alınan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve çok partili hayata geçiş gibi kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
TBMM’de siyasi tartışmalara son vermek,
B
Seçimlere katılma oranını arttırmak,
C
Milli iradeyi TBMM’ye tam olarak yansıtmak,
D
Meclise yasallık kazandırmak,
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik ilkesinin uygulanmasında diğerlerinden daha etkilidir?
A
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B
Türk medeni kanununun kabulü
C
Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
D
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
Soru 6
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kılık kıyafette, ölçü ve tartı aletlerinde yenilikler yapılmasının, Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinin ortak amacı hangisidir?
A
Toplumsal hayatını düzenlemek
B
Laik devlet düzenini oluşturmak
C
Dış ticareti geliştirmek
D
Eğitim seviyesini yükseltmek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Türk aile hayatını düzenlemek için oluşturulmuştur?
A
Türk Ticaret Kanunu
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C
Türk Ceza Kanunu
D
Türk Medeni Kanunu
Soru 8
Cumhuriyetin ilk yıllarında millet iradesini meclise tam olarak yansıtmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A
Çok partili hayata geçiş denemeleri
B
1924 Anayasası’nın hazırlanması
C
Halifeliğin kaldırılması
D
Saltanatın kaldırılması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk döneminde vatandaşlar arasında siyasi eşitliği sağlama çalışmalarındandır?
A
Medeni Kanun’unun kabul edilmesi
B
Medreselerin kapatılması
C
Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
D
Kadınlara seçme – seçilme hakkının tanınması
Soru 10
Miras, evlenme, boşanma gibi konulardan kadınlara da haklar tanınması, tek eşle evliliğin ve resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi ve kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A
Milli ekonomiye geçiş ile
B
Demokratikleşmeyle
C
Kadın-erkek eşitliğiyle
D
Milli savunma ile
Soru 11
Atatürk döneminde demiryolları, devlet tarafından yabancı işletmelerden satın alınmış, halkın kullanımına sunulması hangi alanda yapılan çalışmalara örnek oluşturur?
A
Toplumsal
B
Hukuk
C
Bayındırlık
D
Eğitim
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması gibi gelişmelerle ilişkilendirilemez?
A
Milli Ekonomi politikası uygulamak,
B
Genç kuşaklara laiklik ilkesini kabul ettirmek,
C
Din özgürlüğünü sağlamak,
D
Toplum yapısının çağdaşlaşması,
Soru 13
Medreselerin kapatılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A
Eğitime yönelik dış baskıların artmasına,
B
Dil ve tarih bilincinin zayıflamasına,
C
Eğitim kurumlarının tek merkezde toplanmasına,
D
Türk ekonomisinin gelişmesine,
Soru 14
Atatürk; “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”sözüyle hangisinin gerçekleşmesini istemiştir?
A
Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
B
İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması.
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır.
D
Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
Soru 15
Cumhuriyetin ilk yıllarında takvim, saat ve ölçülerde yenilikler yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alışverişi kolaylaştırmak,
B
Doğu ile ilişkileri kesmek,
C
Batılı ülkelerle ilişkileri kolaylaştırmak,
D
Eski düzenleri değiştirmek,
Soru 16
Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Türk tarihinin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koymak,
B
Türk tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatmak,
C
Türk ırkının üstünlüğünü kabul ettirmek,
D
Türkler hakkındaki olumsuz yargıları ortadan kaldırmak,
Soru 17
1924 Anayasası’nda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslâm’dır maddesinin 10 Nisan 1928’de anayasadan çıkarılmasını aşağıdaki gelişmelerden hangisi sağlamıştır?
A
Cumhuriyetin kurulmasını
B
Ulusal egemenlik anlayışının benimsenmesini
C
Anayasanın laikleşmesini
D
Halifeliğin kaldırılmasını
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulamalarından birisi değildir?
A
Mektep-medrese ayrımının sona ermesi
B
Öğretimde birlik sağlanması
C
Yabancı okulların kapatılması
D
Medreselerin kapatılması
Soru 19
Laik düzenin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Halifeliğin kaldırılması,
B
Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi,
C
Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi,
D
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi laikliği gerçekleştirmeye yönelik çalışmalardan birisi değildir?
A
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Medeni Kanun’un kabulü
D
Uluslararası uzunluk ve ağırlık ölçülerinin kabulü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

İndir