8.Sınıf Madde ve Endüstri Ünitesi Test

8.Sınıf Madde ve Endüstri Ünitesi Test

8.Sınıf Madde ve Endüstri Ünitesi Test Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. 8.Sınıf Madde ve Endüstri Testini Başarıyla Tamamladınız. Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%% Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%% Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%% Öğretmen Görüşü: %%RATING%% Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1 “Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelere denir. […]

8.Sınıf Madde ve Endüstri Ünitesi Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

8.Sınıf Madde ve Endüstri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
“Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelere denir. Maddenin yapısı (kimliği) değişir. Yeni özellikte maddeler oluşur. Değişim sırasında renk değişimi, gaz çıkışı, ısı veya ışık yayılması gibi belirtiler gözlenir.” Yukarıdaki anlatım maddenin hangi özeliği ile ilgilidir?
A
Kimyasal değişim
B
Hal değiştirme
C
Fiziksel değişim
D
Başkalaşım
Soru 2
Doğada bulunan elementlerin daha kolay incelenebilmesi, arandığında daha kolay bulunabilmesi için belirli özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla oluşturulan tabloya ne ad verilir?
A
Listeleme
B
Sistematik
C
Elementler Sistemi
D
Periyodik Sistem
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Isı ve özısı doğru orantılıdır. Kütleleri aynı, özısıları farklı maddeleri aynı sıcaklığa getirebilmek için verilmesi geren ısılarda farklı olacaktır.
B
Suyun özısısı alkolün özısısından fazla olduğu için her iki sıvıyı da aynı sıcaklığa getirebilmek için suya daha fazla ısı vermek gerekir.
C
Özısısı fazla olan maddeye daha fazla ısı verilmesi gerekmektedir.
D
Özısısı yüksek olan maddelerin çevreye verebilecekleri ısı miktarı da az olacaktır.
Soru 4
Periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Periyodik sistem oluşturulduktan sonra yeni bulunan elementlerin hangi özellik gösterebileceği tahmin edilebilmiştir.
B
Ayni kimyasal özelliğe sahip olan elementleri ayni grupta toplayarak element ve özelliklerini kolayca bulmamıza yardımcı olur.
C
Periyodik tablo elementleri proton sayısına göre düzenleyen bir tablodur.
D
Periyodik sistemde elementler elektron sayılarına göre sıralanırlar.
Soru 5
Asitlerin genel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
B
Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.
C
Metaller ile tepkimeye girerek (H2) hidrojen gazının açığa çıkarır. Bu nedenle metal kaplarda saklanır.
D
Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Soru 6
“Bir çok sektör için ihtiyaç duyulan ham maddelerin karşılandığı alana Kimya Endüstrisi denir. Kimya endüstrisi bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösterir. Yeni maddeler fabrikalarda kimyasal reaksiyonlarla üretilmektedir. Kullanmış olduğumuz malzemelerin çoğu kimya endüstrisi sayesinde oluşturulmuştur.” Yukarıdaki anlatımdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisinin bir ürünü değildir?
A
Plastik
B
Kağıt
C
Demir
D
Boya
Soru 7
“Aynı sıcaklıkta, aynı türden yapılmış maddelerin kütlesi arttıkça içerisindeki ısı miktarı da artar. Aynı sıcaklıkta bir bardak su ile bir sürahi suyu aynı sıcaklığa çıkarabilmek için, bir sürahi suya daha fazla ısı verilmelidir.” Yukarıdaki anlatımdan hangi çıkarımda bulunabiliriz?
A
Madde içerisinde ısı ve sıcaklık aynı etkiyi gösterir.
B
Kütle ve ısı ters orantılıdır.
C
Kütle ve ısı doğru orantılıdır.
D
Kütle miktarı madde ısısını etkilemez.
Soru 8
“Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı yapmıştır. Benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar oluşturmuştur. Lityum, sodyum, potasyum elementlerinin benzer özellik gösterir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen bilim adamı hangisidir?
A
Lothar Meyer (Lotar Meyer)
B
John Newlands (Con Nivlends)
C
Johann Döbereiner (Yohan Döbereynar)
D
Alexandre Beguyer de Chancourtois (Aleksandır Beguye dö Şankurtua)
Soru 9
Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya doğru gittikçe;

– Kütle numarası artar.

– Atom hacmi (çapı) artar.

– Katman sayısı (Periyot sayısı) artar.

– Elektron verme isteği artar.

– Bazlık özelliği artar.

Yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A
2
B
5
C
3
D
4
Soru 10
Periyodik Sistemde grupların özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya metalik özellik azalır, ametalik özellik artar.
B
Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya doğru gittikçe; atom numarası (Proton sayısı) artar.
C
Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri (sertlik, parlaklık, iletkenlik, reaksiyona girme isteği vb.) genellikle benzerdir.
D
Son katmanında elektron sayıları değişmez.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime örnek oluşturmaz?
A
Kum ve çakılın karışması, kokunun odaya karışması
B
Çivinin paslanması, bakırın paslanması, gümüşün paslanması
C
Hamurun mayalanması, sütün mayalanması
D
Domatesin çürümesi, yaprakların çürümesi, tahtanın çürümesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnek gösterilemez?
A
Kağıdın yanması, kömürün yanması, ekmeğin yanması
B
Peynirin rendelenmesi, buğdayın öğütülmesi
C
Buzun erimesi, suyun buharlaşması, yağın donması
D
Şekerin, tuzun suda çözünmesi
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Isı alış-verişi son sıcaklıkların eşitleninceye kadar devam eder.
B
Sıcaklığı fazla olan madde ısı verirken, sıcaklığı az olan madde ısı alır.
C
Sıcaklıkları aynı olan iki madde arasında ısı alış-verişi süreklilik gösterir.
D
Sıcaklıkları farklı iki madde arasında ısı alış-verişi gerçekleşir.
Soru 14
“Madde cinsi, aldıkları ısı aynı olmak şartıyla kütlesi az olanın sıcaklığı fazla artacaktır. Özdeş ısıtıcılara beher içerisinde 50 g ve 100 g miktarında su koyalım. Eşit sürede ısıtalım. 50 g suyun sıcaklığı daha fazla artacaktır.” Yukarıdaki anlatımdan hangi sonuca ulaşabiliriz?
A
Kütle ve sıcaklık ters orantılıdır.
B
Kütle ve sıcaklık arasında bir bağıntı kurulamaz.
C
Kütle ve sıcaklık doğru orantılıdır.
D
Sıcaklık kütle miktarından etkilenmez.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişim değildir?
A
Paslanma
B
Genleşme-Büzülme
C
Hal değişimi
D
Karışımlar
Soru 16
Periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri guruplarda benzer özellik gösterir.
B
Periyodik tabloda benzer özellikler yan yana sıralıdır.
C
Periyodik sistemde elementlerin adı, sembolü, atom numarası gibi birçok özellik yer alır.
D
Elementler atom numaralarına göre sıralandıklarında bazı özelliklerin periyotlar halinde tekrar etmektedir.
Soru 17
“Periyodik sistemin babası olarak kabul edilmiştir. Elementleri kütle numaralarına (atom ağırlıklarına) göre sıralamıştır. Ancak bazı elementlerin yeri bulunması gereken yerden farklı olmuştur.” Hangi fizikçi ve bilim adamıdır?
A
Dimitri İvanovic Mendeleyev (Dimitri İvanoviç Mendelyef)
B
Henry Moseley (Henri Mozeli)
C
Gleen Seaborg (Gılen Siborg)
D
Lothar Meyer (Lotar Meyer)
Soru 18
“Maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişmelere değişime denir. Maddenin yapısı (kimliği )değişmez, sadece tanecikler arasındaki boşluk değişir. Madde yine aynı maddedir fakat görünümü değişmiştir.” Yukarıdaki anlatım maddenin hangi özeliği ile ilgilidir?
A
Hal değiştirme
B
Kimyasal değişim
C
Başkalaşım
D
Fiziksel değişim
Soru 19
Periyodik cetvelde aynı periyotlarda soldan sağa gittikçe;

– Atom numarası (Proton sayısı) artar.

– Kütle numarası azalır.

– Katman sayısı (Periyot sayısı) değişmez.

– Atom hacmi (çapı) azalır.

– Değerlik elektron sayısı (son yörüngedeki elektron sayısı) artar.

– Metalik özellik azalır, ametalik özellik azalır.

– Elektron alma isteği artar.

– Asitlik özelliği artar.

Yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A
8
B
6
C
7
D
5
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim değildir?
A
Sindirim
B
Çözünme
C
Fotosentez
D
Küflenme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Son
Geri dön

İndir

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?