Atatürkçülük

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru

  Atatürk, kendisine inananlar ile birlikte düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra Türk milletini aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefledi. Bu amaçla onun fikirlerinden oluşan ve onun adıyla anılan düşünceye ne denir?

 • 2.Soru

  -Devlet başkanı ve millet vekilleri seçimle belirlenir.

  -Ülke, halkın seçtiği vekiller tarafından yönetilir. Yönetimde demokrasi esastır.

  -Vatandaşların hak ve özgürlükleri devlet koruması altına alınmıştır.

  -Devlet işleyişi anaysa ve yasalara göre yapılır.

  Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi hangisidir?

 • 3.Soru
  • Halk devlet yönetimine katılır.
  • Herkes kanunlar önünde eşit haklara sahiptir.
  • Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.

  Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi hangisidir?

 • 4.Soru

  -  Milli birlik ve beraberliği esas alır.

  -  Milletini seven herkes ülkesinin kalkınması için çalışmalıdır.

  -  Kendisini Türk ulusuna adayan herkes Türk’tür, ilkesini benimser.

  Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi hangisidir?

 • 5.Soru

  - Türk Dil Kurumunun açılması

  -  Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması

  -  Türk Tarih Kurumunun açılması

  -  Yeni Türk Devleti’nin kurulması

  -  İstiklâl Marşı’nın kabulü

  -  Kabotaj Kanunun kabulü

  -  Harf İnkılabı

  -  Saltanatın kaldırılması

  -  Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  -  TBMM’nin açılması

  Yukarıda sıralanan inkılaplar aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda yapılmıştır?

 • 6.Soru

  -Saltanatın kaldırılması

  -TBMM’nin açılması

  -Cumhuriyetin ilan edilmesi

  -Halifeliğin kaldırılması

  -Birden fazla siyasi partinin kurulması

  -Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

  -Anayasanın hazırlanması

  Yukarıda sıralanan inkılaplar aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda yapılmıştır?

 • 7.Soru

  -Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

  -Tekke,zaviye ve türbelerin kaldırılması

  -Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü

  -Kılık kıyafette değişiklik yapılması

  -Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

  -Aşar vergisinin kaldırılması

  -Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

  -Hastane ve sağlık ocaklarının açılması

  Yukarıda sıralanan inkılaplar aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda yapılmıştır?

 • 8.Soru

  -  Devlet yönetiminde din ve devlet işleri birbirinden ayrı tutulur.

  -  Akla ve bilime önem verilir, yasalar din kurallarına dayandırılamaz.

  -  Düşünce ve inanca saygı esastır. Herkesin inanç özgürlüğü vardır.

  Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi hangisidir?

 • 9.Soru

  -Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalkınmasını amaçlamıştır.

  -Vatandaşların özel iş yerleri kurmalarını destekler ve örnek olur.

  -Devlet, ülkedeki ekonomik kaynakları belirler ve işletir.

   Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi hangisidir?

 • 10.Soru

  -  Kurumların sürekli yenilenmesi, çağa ayak uydurması anlamına gelir.

  -  Gelişmesi durmuş olan bütün kurum ve kuruluşları kaldırıp yerine daha yeni ve daha çağdaş olanını getirir.

  -  Bütün yenilikler bu ilke doğrultusunda yapılmıştır.

  Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi hangisidir?


Yandex.Metrica