Ses Dalgası

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru

  1. Ses maddelerin titreşmesiyle oluşur.

  2. Sesin frekansı arttıkça ses incelir.

  3. Ses şiddeti ile genliği doğru orantılıdır.

  Ses’le ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • 2.Soru

  Ayşe sesle ilgili aşağıdaki ifadeleri söylemektedir.

  1. Ses boşlukta oluşmaz ve yayılmaz.

  2. Ses düzeyinin birimine desibel denir.

  3. Ses yüksekliğine genlik denir.

  Buna göre, Ayşe’nin söylediklerinden hangileri doğrudur?

 • 3.Soru

  I.­Ses boşlukta dalgalar halinde yayılır.

  II.­Katılar sesi daha hızlı iletir.

  III.­İnce ses frekansı küçük olan sestir.

  İfadelerinden hangisi yada hangileri yanlıştır?

 • 4.Soru

  I-­Havası boşaltılmış cam fanus içinde çalan zilin duyulmaması

  II-­Şimşeğin çakmasından sonra gök gürültüsünün duyulması

  III-­İnsanların duyamadığı bazı sesleri hayvanların duyması

  Hangisi veya hangileri sesin yayılması ıle ilgilidir?

 • 5.Soru

  Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses daha hızlı yayılır? 

 • 6.Soru

  I. Hava

  II. Uzay boşluğu

  III. Göl

  Yukarıdaki ortamlardan hangisi ya da hangilerinde ses yayılabilir?

 • 7.Soru

  I. Kalın ses frekansı büyük olan sestir.

  II. Ses, dalgalar halinde yayılır.

  III. Ses bir enerjidir.

  Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

 • 8.Soru

  K teli 10 saniyede 10 titreşim, L teli 5 saniyede 25 titreşim M teli 20 saniyede 60 titreşim yaptığı- na göre; Bu tellerin frekanslarının büyükten küçüğe doğru sıralaması nasıl olur?

 • 9.Soru
  Aşağıda ses hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  I. Ses dalgalar halinde yayılır.
  II.Ses bir enerjidir.
  III.Ses boşlukta yayılmaz.
  IV.Yüksekliği fazla olan sesler kalın (pes) sestir.
 • 10.Soru

   I.Ortamın cinsine

  II.Ortamın fiziksel haline

  III.Ortamın sıcaklığına

  IV.Ortamın hacmine

  Sesin yayılma hızı yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?


Yandex.Metrica