1. Deneme Testi

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru

  96 kg ve 84 kg’lık torbalardaki toz şekerler eşit miktarda ve hiç artmayacak şekilde en az sayıda torba kullanılarak paylaştırılmak isteniyor.Torbalar kaç kg’lık olmalıdır?

 • 2.Soru

  Üç ayrı ülkeden 24, 30 ve 48 kişilik üç öğrenci grubu gezi için ülkemize geliyorlar.Bir odada sadece aynı ülke öğrencilerinin ve her odada eşit sayıda öğrenci olması isteniyor. Bu öğrenciler için en az kaç oda ayrılması gerekir?

 • 3.Soru

  Belli aralıklarla çalan üç zilden birinci zil 20 dakikada, ikinci zil 25 dakikada ve üçüncü zilde 30 dakikada bir çalmaktadır. Bu üç zil saat 11.00 de çaldıktan sonra tekrar üçü birlikte ilk kez saat kaçta çalar?

 • 4.Soru

  Ege bilyelerini 4’er, 5’er ve 6’şar saydığında her seferinde 3 bilyesi artıyor.Ege’nin 100'den fazla bilyesi olduğuna göre, en az kaç bilyesi vardır?

 • 5.Soru

  Bir sınıf ta bulunan öğrenciler Beden eğitimi dersinde, 6’şarlı, 9’arlı ve 12’şerli gruplara ayrılınca her seferinde 5 öğrenci artıyor. Bu sınıfın mevcudu en az kaçtır?

 • 6.Soru

  Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru değildir?
 • 7.Soru

  Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
 • 8.Soru
  100’den büyük en küçük tam kare doğal sayının karekökü a, 40’tan küçük en büyük tam kare doğal
  sayının karekökü b olduğuna göre a b - kaçtır?
 • 9.Soru

  Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
 • 10.Soru
  işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır?
 • 11.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinde 75 sayısının asal çarpanları birlikte verilmiştir?

 • 12.Soru

  Aşağıda verilen sayılardan hangisinin 5 ile bölümünden kalan 3 değildir?

 • 13.Soru

  65A2 sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için A- yerine gelebilecek sayılar aşağıdakilerden hangisidir?

 • 14.Soru

  Bir caddede bulunan 3 tane trafik ikaz lambasından birincisi 3, ikincisi 4 ve üçüncüsü 5 saniyede bir yanıp sönüyor. Bu lambalar aynı anda yanıp söndükten en az kaç saniye sonra tekrar birlikte yanıp sönerler?

 • 15.Soru

  Bir okuldaki öğrenciler 4 erli , 5 erli ve 6 şarlı sıralandığında her seferinde 3 öğrenci artıyor.

  Okulun mevcudu 200 ile 250sayıları arasında olduğuna göre kaç öğrenci vardır?

 • 16.Soru
 • 17.Soru

  Toplamları 30 olan iki sayının en küçük ortak katı 36’dır. Buna göre bu sayılar hangileridir?

 • 18.Soru

  Aralarında asal iki doğal sayının EKOK’u 260’tır. Bu sayıların küçüğü 13 ise büyüğü hangisidir?

   

 • 19.Soru

  96 kg ve 84 kg’lık torbalardaki toz şekerler eşit miktarda ve hiç artmayacak şekilde en az sayıda torba kullanılarak paylaştırılmak isteniyor. Bu iş için en az tane kaç torba gereklidir?

 • 20.Soru


  En büyük ortak böleni 15 ve en küçük ortak katı 525 olan iki sayıdan biri 75’tir.Buna göre diğer sayı kaçtır?


Yandex.Metrica