Ünite Değerlendirme Testi

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru

  A (3, 7) noktasının koordinat sisteminde x eksenine uzaklığı ile y eksenine uzaklığının toplamı kaç birimdir?

 • 2.Soru

  Y (12 4a, 3) noktası koordinat sisteminde y ekseni üzerinde olduğuna göre a kaçtır?

 • 3.Soru

  Yandaki tabloda verilen x ile y arasındaki ilişkiyi veren doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4.Soru

  Kevser, arkadaşlarına sekizer ceviz verirse 5 cevizi kalıyor, onar ceviz verirse bir kişi 7 tane cevizi eksik alıyor. Buna göre, Kevser’in kaç cevizi vardır?

 • 5.Soru

  I. 2x + 5 = 3 denklemi 1. dereceden bir denklemdir.

  II. 3x - 11 = 3x + 9 denklemi bilinmeyenin her değeri için doğrudur.

  III. 8x + 12 = 4 · (2x + 3) denklemi bilinmeyenin her değeri için doğrudur.

  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • 6.Soru

  Yüzme kursunda 200 ve Futbol kursunda 500 öğrenci vardır. Yüzme kursuna her yıl 30 öğrenci kayıt yaptırırken, Futbol kursundan her yıl 20 öğrenci kaydını sildiriyor. Buna göre, kaç yıl sonra Yüzme ve Futbol kurslarının öğrenci sayıları eşit olur?

 • 7.Soru

  3 · (2 - x) - 2 · (x + 5) < 3 · (x + 4) eşitsizliğinin çözü mü aşağıdakilerden hangisidir?

 • 8.Soru

  Bir kümesteki tavuk sayısı 3x - 4, horoz sayısı x + 1’dir. Bu kümesteki tavuk sayısı horoz sayısından fazla olduğuna göre bu kümeste en az kaç tavuk vardır?

 • 9.Soru

  Aşağıdaki noktalardan hangisi 2x - y = 5 doğrusunun üzerindedir?

 • 10.Soru

  Aşağıdaki doğrusal denklemlerden hangisinin grafiği orijinden geçmez?

 • 11.Soru

  Bir mağazada bir eldivenin fyat 30 liradır. Buna göre satlan eldiven sayısı (x) ile kazanılan para (y) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 12.Soru

  Yanda verilen koordinat sisteminde verilen T noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

 • 13.Soru

  Yandaki koordinat sisteminde verilen K,L,M,N noktalarından hangisi aşağıda yanlış verilmiştir?

 • 14.Soru

  Arda bir yolun önce 2 /7 ’sini, sonra kalan yolun 1/5’ini gidiyor. Geriye 320 m yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç metredir?

 • 15.Soru

  denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 16.Soru

  Aşağıda verilen denklemlerden hangisinin çözümü yoktur?

 • 17.Soru

  ise x’in değeri kaç olur?

 • 18.Soru

   ise x’in değeri kaç olur?

 • 19.Soru

   ise x’in değeri kaç olur?

 • 20.Soru

     ise x’in değeri hangisidir?


Yandex.Metrica