7.Sınıf Melek ve Ahiret İnancı Test

23 Aralık 2022 0 Yazar: admin

7.Sınıf Melek ve Ahiret İnancı Test

TEBRİKLER.

7.Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Gayb; duyu organlarımızla algılayamadığımız ancak Allah’ın (c.c.) varlığını bildirdiği alem gibi anlamlara gelir. Aşağıda verilenlerden hangisi gayb alemi ile ilgili değildir?
A
Melek
B
Ahret
C
Kitap
D
Cennet
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi terazinin adıdır?
A
Haşr
B
Mizan
C
Ba’s
D
Amel defteri
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen varlıklara verilen addır?
A
Cin
B
Melek
C
Ruh
D
Şeytan
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Ateşten yaratılmışlardır.
B
Peygamberden Kur’an dinleyerek ona iman edenleri vardır.
C
Geleceği ve gaybı bilemezler.
D
İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi batıl inançlardan birisi değildir?
A
Çağırıldığında ruhların geldiğini kabul etmek.
B
Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak.
C
Cin çağırmak, bilgi almak.
D
Fal ile geleceğin bilinebileceğine inanmak.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Onlar duyu organlarıyla algılanamazlar ancak Allah’ın (c.c.) istediği çeşitli şekillerde görünebilirler.
B
Melekler sürekli bizimle oldukları için varlıklarını her zaman hissedebiliriz.
C
Melekler nurdan yaratılmışlardır.
D
İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.
Soru 7
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A
Azrail: İnsana hayat verir.
B
İsrafil: Kıyameti başlatmak için sûra üfler.
C
Münker Nekir: Ölen her insanı sorgular.
D
Cebrail: Can alır.
Soru 8
Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi doğru değildir?
A
Cennetteki varlıklar sürekli ibadet halindedir.
B
Cennetlikler için yapılmış köşklerin altından ırmaklar akar.
C
Cennette boş ve yalan söz de işitilmez.
D
Cennettekilere hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir?
A
İsrafil Mikail
B
Cebrail
C
Kiramen Kâtibin
D
Münker Nekir
Soru 10
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları yaratan Allah’tır.
B
Duyu organlarıyla algılanamayan hiçbir varlık yoktur.
C
Mikroplar gibi bazı varlıklar araçlar yardımıyla görülebilmektedir.
D
İnsan varlıkların bir kısmını algılayabilmektedir.
Soru 11
Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Bu dünyada görevlendirilmemiştir.
B
Allah(c.) tarafından belirli görevleri yerine getirmek üzere yaratılmışlardır.
C
Her zamana Allah’a itaat etmektedirler.
D
Ruhani ve nurani varlıklardır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahlarının cezasını çekinceye kadar kalacakları yerdir?
A
Ahret
B
Kıyamet
C
Cennet
D
Cehennem
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?
A
Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmak.
B
İslam’ın beş esasından birini benimsemek.
C
Yaptıklarının hesabını vereceğini kabul etmek.
D
İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmak.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli meleklerdir?
A
Münker Nekir
B
Kiramen Kâtibin
C
Azrail
D
İsrafil Mikail
Soru 15
Aşağıdakilerin hangisi Hz. İsa’ya verilen mucizelerden biri değildir?
A
Doğuştan körü iyileştirmesi
B
Gökten sofra indirilmesi
C
Asasının yılana dönüşmesi
D
Beşikte iken konuşması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, dişilik gibi özellikleri olmayan ve sürekli olarak Allah’a ibadet hâlinde olan varlıkların ortak adıdır?
A
Melek
B
Şeytan
C
Cin
D
Ruh
Soru 17
Ahrete inanan birinden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A
Yakınlarına çıkar sağlaması.
B
Adaletli davranması.
C
Çevresine duyarlı olması.
D
Akrabaları koruyup gözetmesi.
Soru 18
Aşağıda verilen meleklerin görevleri ile ilgili hangisi doğru değildir?
A
İsrafil: Öldükten sonra insanları sorgulamakla görevlidir.
B
Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.
C
Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.
D
Cebrail: Allah’ın gönderdiği vahyi getirmekle görevlidir.
Soru 19
Bazı varlıkları göremeyiz veya algılayamayız. Bu varlıkları Allah (c.c.) bize bildirdiği kadarıyla biliriz. Aşağıdaki varlıklardan hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Melek
B
Cin
C
Hücre
D
Ahiret
Soru 20
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi cinlerle ilgili doğru değildir?
A
Gözle görülmezler ya da hissedemeyiz.
B
Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
C
Nurdan yaratılmışlardır.
D
Geleceği ve gaybı bilemezler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön