8.Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Testleri

8.Sınıf İnkılap Tarihi Testleri

1. Ünite Konu Testleri Bir Kahraman Doğuyor

2. Ünite Konu Testleri Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışmaları

3. Ünite Konu Testleri Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

4.Ünite Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

5.Ünite Demokratikleşme Çabaları

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

7. Ünite Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

2.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme