4.Sınıf Türkçe Testleri

4.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Konu Testleri

2.Tema Konu Testleri

3.Tema Konu Testleri

4.Tema Konu Testleri

5.Tema Konu Testleri

6.Tema Konu Testleri

7.Tema Konu Testleri

8.Tema Konu Testleri

1.Tema Konu Testleri

Karşıt Anlamlı Sözcükler Testi

Es Anlamlılık Testi

5n1k Testi

Cümle Oluşturma Testi

Kurallı Cümle Testi

Deyim Anlamlı Sözcükler Testi

Atasözleri Deyimler Testi

Atasözleri Testi

Öznel Nesnel Yargı Testi

Abartılı İfadeler Testi

Adin Durumları Testi

Eylem Bildiren Sözcükler Testi

Sıfatlar Testi

1 .Tema Değerlendirme Testi

1 .Tema Testi

2.Tema Konu Testleri

Zıt Anlamlı Sözcükler Testi

Es Anlamlı Sözcükler Testi

Deyimler Atasözleri Testi

5 N 1 K Testi

Okuduğunu Anlama Testi

Okuma Anlama Testi

Noktalama_İşaretleri Testi

Öznel Nesnel Yargı Testi

Eylem Bildiren Sözcükler Testi

Duygusal Ve Abartılı Testi

De Da Yazımı Testi

Destekleyici Açıklayıcı İfadeler Testi

Sıfatlar Testi

1.Yazılı Testi

1. Dönem 1.Değerlendirme Testi

1. Dönem 1.Deneme Testi

1. Dönem 1.Yazılı Testi

2 .Tema Değerlendirme Testi

2 .Tema Testi

2.Tema Tema Değerlendirme Testi

3.Tema Konu Testleri

Zıt Anlamlılık Testi

Anlamdaş Sözcükler Testi

Okuma Anlama Testi

Metnin Bölümleri Testi

Deyimler Testi

Türemiş Sözcükler Testi

Noktalama İşaretleri Testi

Öznel Nesnel Yargı Testi

De Ki Eklerinin Yazılısı Testi

 Mi Eki Yazımı Testi

Betimleyen Tanımlayan İfadeler Testi

Sıfatlar Testi

1. Dönem 2.Deneme Testi

1. Dönem 2.Yazılı Testi

1. Dönem 2.Yazılı Testi

3 .Tema Değerlendirme Testi

3 .Tema Değerlendirme Testi

3 .Tema Testi

4.Tema Konu Testleri

Okuma Anlama Testi

Anlam Bilgisi Testi

Deyimler Testi

Türemiş Sözcükler Testi

Noktalama İşaretleri Testi

İsim Çeşitleri Testi

Gerçek Mecaz Anlam Testi

Neden Sonuç Cümlesi Testi

Önem Belirten İfadeler Testi

1. Dönem 3.Deneme Testi

1. Dönem 3.Yazılı Testi

4 .Tema Değerlendirme Testi

4 .Tema Değerlendirme Testi

4 .Tema Değerlendirme Testi

4 .Tema Testi

5.Tema Konu Testleri

Metnin Bölümleri Testi

Sözlük Sırası Testi

Es Sesli Sözcükler Testi

Cümlede Anlam Testi

Deyimler Testi

Türemiş Sözcükler Testi

İsim Çeşitleri Testi

Gerçek Mecaz Anlamlı Testi

Önem Belirten İfadeler Testi

Ses Düşmesi Testi

5 .Tema Değerlendirme Testi

5 .Tema Değerlendirme Testi

5 .Tema Testi

6.Tema Konu Testleri

Konu Ana Düşünce Testi

Hikaye Unsurları Testi

Es Sesli Testi

Yazım Kuralları Testi

Noktalama İşaretleri Testi

Adlar Testi

Genel Özel İfadeler Testi

Pekiştirmeli Kelimeler Testi

Betimleme Tanımlama Testi

Terim Anlamlı Sözcükler Testi

İsmin Halleri Testi

Bağlaç Testi

2. Dönem 1.Değerlendirme Testi

2. Dönem 1.Değerlendirme Testi

2. Dönem 1.Deneme Testi

2. Dönem 1.Yazılı Testi

2. Dönem 1.Yazılı Testi

6 .Tema Değerlendirme Testi

6 .Tema Değerlendirme Testi

6 .Tema Testi

7.Tema Konu Testleri

Konu Ana Düşünce Testi

Hikaye Unsurları Testi

Yazım Kuralları Testi

İmla Kuralları Testi

Zamirler Testi

Sebep Sonuç Testi

Adlar Testi

Genel Özel Durum Belirten Testi

Farklı Düşünce Yönlendiren İfadeler Testi

Cümlenin Öğeleri Testi

İsmin Halleri Testi

Kelime Türetme Testi

Ön Adlar Testi

2. Dönem 2.Değerlendirme Testi

2. Dönem 2.Yazılı Testi

2. Dönem 2.Yazılı Testi

2. Dönem 2.Deneme Testi

7.Tema Değerlendirme Testi  

7 .Tema Değerlendirme Testi

7 .Tema Değerlendirme Test

7 .Tema Testi

8.Tema Konu Testleri

Paragraf Bilgisi Testi

Parçada Anlam Testi

Sebep Sonuç İlişkisi Testi

Yazım Kuralları Testi

Zamirler Testi

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler Testi

Büyük Unlu Uyumu Testi

Cümlenin Öğeleri Testi

Belirteç Testi

Karsılaştırmalar Testi

2. Dönem 3.Deneme Testi

2. Dönem 3.Yazılı Testi

8 .Tema Değerlendirme Testi

8 .Tema Değerlendirme Testi

8 .Tema Testi

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM