8.Sınıf Matematik 3.Ünite Değerlendirme Test

20 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Matematik 3.Ünite Değerlendirme Test

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik 3.Ünite Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi (a2 25) · (6x + 18) ifadesinin çarpanlarından biri değildir?      
A
2x + 1
B
x + 3
C
(a + 5)
D
(a – 5)
Soru 2
Bir madenî paranın atılması işleminde paranın yazı gelmesi olayının olasılığı kaçtır?      
A
3/4
B
2/3
C
1
D
1/2
Soru 3
Bir zar atıldığında kaç farklı çıktı elde edilir?    
A
6
B
2
C
12
D
8
Soru 4
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi a değişkenine verilen her gerçek sayı için doğrudur?
  1. a2 + a = 2a2
  2. a2 + a2 = a4
  3. 3(a + 1) – a = 2a + 1
  4. (a – 1) · (a – 1) = a2 – 2a + 1
   
A
2
B
4
C
1
D
3
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Eş olasılıklı bir olayda n tane çıktı var ise bir çıktının olasılığı 1/n’dir.
B
Olasılığı 0 olan olaylara kesin olay denir.
C
Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır.
D
Olasılığı 1 olan olaya kesin olay denir.
Soru 6
Bir torbada aynı büyüklükte 2 kırmızı, 3 sarı top vardır. Torbadan çekilen bir topun kırmızı yada sarı olma olayının çıktıları kaç tanedir?      
A
3
B
2
C
6
D
5
Soru 7
MARMARA kelimesini oluşturan harfler aynı büyüklükte kâğıtlara yazıldıktan sonra bir tor baya atılıyor. Torbadan çekilen harfin A olması olayının çıktıları kaç tanedir?      
A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 8
Aşağıdaki olaylardan hangilerinin olasılıkları birbirine eşittir?

I. Bir madenî paranın atılmasında paranın tura gelmesi.

II. Bir zarın atılmasında zarın çift sayı gelmesi.

III. Aynı büyüklükte 3 mavi 2 siyah top bulunan torbadan rastgele seçilen topun siyah olması.

     
A
I, II ve III
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 9
Bir hesap makinesinde 0’dan 9’a kadar olan rakam tuşlarına bir defa rastgele basılıyor. Hesap makinesinin ekranında yazılan sayının tek sayı olma olayının çıktıları kaç tanedir?      
A
6
B
5
C
4
D
3
Soru 10
x2 + ax + 169 ifadesinin iki terimin toplamının karesi olması için a doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
36
B
10
C
16
D
26
Soru 11
Bir zarın atılması işleminde kaç tane çıktı elde edilebilir?    
A
18
B
6
C
36
D
12
Soru 12
Faul atışı yapan iki basketbolcudan birincinin sayı yapma olasılığı %60, ikincinin sayı yapmama olasılığı %30’dur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. İkisinin de sayı yapma olasılığı eşittir.

II. Birincinin sayı yapma olasılığı daha azdır.

III. İkincinin sayı yapma olasılığı daha fazladır.

   
A
I ve III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 13
36x 27 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?  
A
9(4x – 3)
B
3 · (12x + 9)
C
3x(12x – 9)
D
9x(4x – 3)
Soru 14
4(x2 + 1) 6x = 4x2 + £ eşitliğinin bir özdeşlik olması için kutucuğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?    
A
–6x + 4
B
–6x – 1
C
6x + 1
D
6x
Soru 15
992 972 = 4 · a olduğuna göre a sayısı kaçtır?    
A
97
B
95
C
98
D
96
Soru 16
16 4x2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?    
A
(2x – 6) · (2x + 6)
B
(x – 6) · (x + 6)
C
(4 – 2x) · (4 + 2x)
D
(9 – 2x) · (9 + 2x)
Soru 17
Bir torbada 5 kırmızı, 3 mavi, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele çekilen topun siyah olmama olasılığı kaçtır?    
A
%90
B
%80
C
%60
D
%50
Soru 18
x2 + 8x + 16 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?    
A
(x – 4) · (x – 4)
B
(4 – x) · (x – 4)
C
(x – 4) · (x + 4)
D
(x + 4) · (x + 4)
Soru 19
(a + 1)2 22 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?    
A
(a – 1)(a + 3)
B
(a – 1)(a + 4)
C
(a + 1)(a + 4)
D
(a + 1 – 2)
Soru 20
Bir zarın atılması işleminde üst yüze gelen sayının 3’ten küçük olma olasılığı kaçtır?      
A
3/5
B
1
C
1/3
D
1/2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön