7.Sınıf Kil Tabletten Tablet Bilgisayara Test

22 Aralık 2022 0 Yazar: admin

7.Sınıf Kil Tabletten Tablet Bilgisayara Test

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tarihte kullanılan bilgiyi depolama ve aktarma araçlarından birisi değildir?

A
Kağıt
B
Çivi
C
Yazı
D
Tablet
Soru 2
“Mısır’da kurulan bu kütüphanede çoğunluğu papirüs kâğıdından hazırlanmış yaklaşık 900 bin kitap bulunuyordu. Ayrıca bu kütüphanenin dünyanın çeşitli yerlerinden toplanan hayvan ve bitkilerin sergilendiği özel bir bahçesi, rasathanesi, sergi salonu ve sanat galerisi vardı.” Yukarıda anlatılan kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bergama Kütüphanesi
B
İskenderiye Kütüphanesi
C
Babil Kütüphanesi
D
Ninova Kütüphanesi
Soru 3
“İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.” Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?

A
Balmumu tablet yapılması
B
Parşömenin icat edilmesi
C
Kil tablet kullanılması
D
Tekerleğin icadı
Soru 4
“Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotamya’da bulunan çivi yazısıdır.” Çivi yazısı kimler tarafında bulunmuş ve kullanılmıştır?

A
Babiller
B
Asurlar
C
Lidyalılar
D
Sümerler
Soru 5
“Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuşlardır. Geliştirdikleri 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.” Günümüzde kullandığımız Latin alfabesi kimler tarafından bulunmuştur?

A
Mısırlılar
B
Romalılar
C
Yunanlılar
D
Sümerler
Soru 6
“Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması aynı zamanda bilgi güvenliği riskini de artırmıştır. Genel Ağ kullanımının yaygınlaşmasıyla kötü niyetli kişiler bilgilerimize kolayca ulaşabilir hâle gelmiştir.” Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A
Kişisel bilgilerimizi sanal ortamlarda paylaşmamalıyız.
B
İnternetimizi her zaman kapalı tutmalıyız.
C
İnternet kullanmaktan kaçınmalıyız.
D
Dijital ortamlarda bilgi depolamamalıyız.
Soru 7
Koyun ve keçi derileri önce suda yumuşatılıp kireç ve kül ile temizleniyor daha sonra zımparalanarak inceltilip parlatılarak oluşturulan kağıt hangisidir?

A
Papirüs
B
Parşömen
C
Hiyeroglif
D
Kil tablet
Soru 8
“Mezopotamya’da öğrenciler kil tabletlere yazılı metinlerden faydalanıyorlardı. Ayrıca varlıklı ailelerin evinde kil tabletlerden oluşan önemli ticari belgelerini sakladıkları özel bölümler vardı. Tarihin ilk kütüphanesi de Ninova’da bu tabletlerden oluşturulmuştur.” Tarihte bilinen ilk kütüphane kimler tarafından oluşturulmuştur?

A
Sümerler
B
Asurlular
C
Babiller
D
Mısırlılar
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Sümerlere ait yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan Fenike alfabesini oluşturulmuştur.
B
Günümüzde kullanılan yazı sistemlerinin oluşmasında Fenikelilerin büyük rolü vardır.
C
Fenikeliler sesli harfler ekleyerek Latin alfabesini oluşturmuşlardır.
D
Latin alfabesi de dâhil günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenikelilere dayanmaktadır.
Soru 10
“M.Ö. 3000’de Mısırlılar resimleri simgeleştirerek yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır.” Mısırlılar tarafından bulunarak kullanılan yazı türü hangisidir?

A
Hiyeroglif
B
Çivi yazısı
C
Latin alfabesi
D
Papirüs
Soru 11
“Eski Mısırlılar yazı yazmak için kağıdı icat ederek insanların işlerini kolaylaştırmışlardır. Nil Nehri kıyılarında yetişen bir bitkiyi iğneye benzeyen bir aletle şeritler hâlinde soyuyorlar, sonra da bu şeritleri bir kalıpta dikey ve yatay olarak hasır örer gibi yapıştırıyorlardı. Kuruyan kalıplar fildişi ile parlatılıp satışa sunuluyordu. Katlandığında kırıldığından ancak üst üste istiflenerek saklanabiliyordu.” Bu metne göre kağıdı Mısırlıların icat ettiğini söyleyebiliriz. İcat edilen ilk kağıt hangisidir?

A
Deri
B
İpek kağıt
C
Parşömen
D
Papirüs
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bilginin depolanması ve aktarılması için geliştirilmiş en ileri teknolojik araçtır?

A
Bilgisayar
B
Ansiklopedi
C
Kağıt
D
Tablet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön