8.Sınıf Atatürk İlkelerinin Temel Özellikleri Test

21 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Atatürk İlkelerinin Temel Özellikleri Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8.Sınıf Atatürk İlkelerinin Temel Özellikleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Devletçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?
A
Devlet tarafından eğitim, Kültür ve sanat, sağlık gibi alanlarında yatırımlar yapılarak toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamıştır.
B
Düşünce ve inanç özgürlüğü sağlayarak demokratik düzenin kurulmasına yardımcı olmuştur.
C
Sosyal adaleti sağlayarak bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır.
D
Birçok ekonomik faaliyetin devlet tarafından yapılmasının yanı sıra aynı zamanda özel teşebbüsün yatırım yapmasının da yolunu açmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?
A
Kişilerin vatandaş olarak hak ve özgürlüklere kavuşmasının yolunu açmıştır.
B
Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesine son verilmesi ve egemenliğin halka ait olmasıdır.
C
Milleti dil, kültür ve duygu birliği içerisinde kaynaştırarak ortak hedeflere ulaşmayı amaçlar.
D
Toplumdaki ayrıcalıkları kaldıran, vatandaşların ülke yönetimine eşit olarak katılmalarını sağlayan ilkedir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesinin özelliklerinden değildir?
A
Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır.
B
Akla ve bilime dayanan uygulamalar ile devletin ve toplumun çağdaşlaşmasının yolunu açmıştır.
C
Düşünce ve inanç özgürlüğü sağlayarak demokratik düzenin kurulmasına yardımcı olmuştur.
D
Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmiştir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?
A
Çağdaş uygarlık yolunda millî birlik ve beraberliği güçlendiren temel unsurdur.
B
Milleti dil, kültür ve duygu birliği içerisinde kaynaştırarak ortak hedeflere ulaşmayı amaçlar.
C
Toplumu oluşturan bireyleri ırka, inanca ve konuştuğu dile göre ayrıştırmaz.
D
Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni durağan olmaktan kurtarır ve yeniliklerin önünü açar.
Soru 5
Milliyetçilik ve Cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu olan ilke hangisidir?
A
Devletçilik
B
Halkçılık
C
İnkılapçılık
D
Laiklik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık ilkesi özelliklerinden değildir?
A
Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmek.
B
Yapılanları korumak ve dinamik bir yapıda sürekli gelişmeyi sağlamak.
C
Çağının gerisinde kalmış, toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermeyen kurumların çağın gereklerine uygun duruma getirilmesi.
D
Türkiye’yi çağdaş ve demokratik bir ülke hâline getirmektir.
Soru 7
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi akıl ve bilimin yol göstericiliğinde sürekli değişmek ve gelişmektir?
A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Devletçilik
D
İnkılapçılık
Soru 8
Aşağıdaki ilkelerden hangisi milli birlik ve beraberliğimizin temel taşı olarak Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır?
 
A
Milliyetçilik
B
Laiklik
C
Devletçilik
D
İnkılapçılık
Soru 9
Hukuk alanında yapılan düzenlemeler ve Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile dine dayalı olarak düzenlenen hukuk sistemi laikleştirildi. Din ayrımı ortadan kaldırıldı ve kişiler kanun önünde eşit oldu. Yukarıdaki gelişme aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A
Halkçılık
B
Laiklik
C
Devletçilik
D
İnkılapçılık
Soru 10
Atatürk inkılapçılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Batı uygarlığından esinlenmiş ve tamamen batıdaki gelişmeleri benimsemiştir.
B
Temel amacı, Türkiye’yi çağdaş ve demokratik bir ülke hâline getirmektir.
C
Türk toplumunun gerçeklerine ve ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir.
D
Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni durağan olmaktan kurtarır ve yeniliklerin önünü açar.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesinin özelliklerinden değildir?
A
Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmiştir.
B
Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır.
C
Kanunlar önünde bütün vatandaşların eşit ve egemenlik haklarının millete ait
olduğu bir anlayışı yansıtır.
D
Bütün vatandaşların devlet hizmetlerinden eşit olarak ücretsiz yararlanmasını amaçlar.
Soru 12
Halkçılık ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Milliyetçilik ilkesiyle bütünleşir.
B
Belli bir grubun veya zümrenin hakimiyetini esas alır.
C
Cumhuriyetçilik ilkesiyle yakından ilgilidir.
D
Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir