8.Sınıf Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri Test

21 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8.Sınıf Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili değildir?
A
Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez.
B
Irk ayrımı yapmaz.
C
Din ayrımı gözetmez, akıl ve bilime dayalıdır.
D
Ekonomik güce göre ayrım gözetir.
Soru 2
Atatürk ilkeleri, az gelişmiş milletlerin özgürleşmesi ve demokrasiye geçmesinde en uygun örnektir. Bu yargıya göre Atatürk ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur?
A
Bireyseldir.
B
Bilimseldir.
C
Evrenseldir.
D
Bölgeseldir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi doğrulusunda meydana gelen gelişmelerdin birisi değildir?
A
Saltanatın kaldırılması.
B
Kapitülasyonların kaldırılması.
C
Halifeliğin kaldırılması.
D
TBMM’nin açılması.
Soru 4
Atatürkçülükte; milletini sevmek, onun varlığını yüceltmek ve milletinin mutluluğu için çalışmak olarak adlandırılan ilke hangisidir?
A
Halkçılık
B
Milliyetçilik
C
Cumhuriyetçilik
D
Laiklik
Soru 5
Hangi ilkeye göre Egemenlik hakları bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete aittir?
A
Halkçılık
B
Laiklik
C
Milliyetçilik
D
Cumhuriyetçilik
Soru 6

-Teşvik-i Sanayi Kanunu.

-Fabrikaların kurulması.

– Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulması.

– Sağlık ve eğitim kuruluşlarının yaygınlaştırılması.

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke doğrultusunda olmuştur?

A
Laiklik
B
Devletçilik
C
İnkılapçılık
D
Halkçılık
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrulusunda meydana gelen gelişmelerdin birisi değildir?
A
Türk Dil Kurumunun kurulması
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Harf İnkılabı’nın yapılması
D
İstiklal Marşı’nın kabulü
Soru 8
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, kıyafet inkılabının yapılması, toplumsal yaşantının ve görünüşün modernleşmesinin ve çağdaşlaşmasının önünü açılması gibi gelişmelere neden olan Atatürk ilkesi hangisidir?
A
İnkılapçılık
B
Laiklik
C
Devletçilik
D
Halkçılık
Soru 9
Cumhuriyetçilik ilkesi Atatürk ilkelerinin temelini oluşturur. Bütün ilkelerle ilişki kurar. Aşağıdaki ilişkilerden hangisi yanlıştır?
A
Din ayrımı yapmaz. Bu nedenle milliyetçilik ilkesi ile uyumludur.
B
Sosyal devlet ve fırsat eşitliğini esas alan devletçilik ilkesi ile bağlantılıdır.
C
Her alanda değişme ve gelişme ilkesine dayandığı için inkılapçıdır.
D
Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez. Bu nedenle halkçıdır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği sağlayan ve güçlendiren unsurlardan birisi değildir?
A
Millî kültür
B
Türklük bilinci
C
Millî eğitim
D
Milli ordu
Soru 11

– Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ve çağdaş değerlere ulaşmayı sağlayan bir bütünün parçalarıdır.

– Tam bağımsızlığı ve çağdaşlaşmayı amaçlayan Atatürkçü düşünceyi yansıtır.

– TBMM’nin açılışıyla başlayıp yapılan inkılaplarla devam eden bir sürecin sonunda meydana gelmiştir.

– Türkiye Devleti’nin niteliklerini belirlenmiştir.

Atatürk ilkeleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A
2
B
1
C
4
D
3
Soru 12

-Aşar vergisinin kaldırılması.

– Türk Medeni Kanunu.

– Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

– Millet Mekteplerinin açılması

-Soyadı Kanunu.

– Unvan ve lakapların kaldırılması.

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke doğrultusunda olmuştur?

A
Halkçılık
B
Cumhuriyetçilik
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir