6.Sınıf Fen Bilimleri Ses ve Özellikleri Değerlendirme Testi

6.Sınıf Fen Bilimleri Ses ve Özellikleri Değerlendirme Testi

    “Kendiliğinden ses üreten ve yayan ses kaynaklarına doğal ses kaynakları” denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tahtada ders anlatan Ezgi,  aynı sırada oturmakta olan Elif’in, Özkan’ın kulağına fısıltı ile bir şeyler söylediğini görüyor ama duyamıyor. Konuşulanları Ezgi’nin duyamamasının sebebi sesin hangi özelliği ile ilgilidir? Aşağıdaki  ifadelerden hangileri yanlıştır? […]

 

6.Sınıf Fen Bilimleri Ses ve Özellikleri

TEBRİKLER.

6.Sınıf Fen Bilimleri Ses ve Özellikleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtım malzemeleri arasında yer almaz?
A
Keçe
B
Cam yünü
C
Örtü
D
Sünger
Soru 2
Ses yansıması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Ses dalgası diğer dalgalar gibi madde ile etkileşmezler.
B
Sesin yansımasında ses dalgalarının çarptığı yüzey çok önemlidir.
C
Çarptığı ortama göre sesimizde küçük değişikler olabilir.
D
Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının, bir engele çarptıktan sonra tekrar geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ses titreşim sonucu oluşur.
B
Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar.
C
Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit ses kaynağı vardır.
D
İnsan kulağı tarafından doğadaki tüm sesler işitilir.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi yapay ses kaynaklarındandır?
A
Doğa sesleri
B
İnsan sesleri
C
Hayvan sesleri
D
Araba motoru
Soru 5
“Kendiliğinden ses üreten ve yayan ses kaynaklarına doğal ses kaynakları” denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
A
Uçak
B
Piyano
C
Korna
D
Rüzgar
Soru 6
Bir kaynaktan çıkan ses dalgaları herhangi bir madde ile karşılaştığında, üç farklı durum ortaya çıkabilir. Bu durumlar aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Ses engele çarpıp yansıyabilir.
B
Ses engelleri yıkar.
C
Ses engeli aşabilir.
D
Ses engel tarafından soğurulabilir.
Soru 7

I. Dalgalar hâlinde yayılır.

II. Bir enerji türüdür.

III. Titreşim sonucu oluşur.

Yukarıda verilenlerden hangileri ses ile ilgili bir özelliktir?
A
I – II – III
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 8
Yansımayı kullanan ses teknolojileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Megafon
B
Radar
C
Ultrason
D
Sonar
Soru 9
Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir enerjidir.
B
Kaynağa yaklaştıkça şiddetli artar.
C
Tahta bir engel ile karşılaştığında emilir.
D
Dalgalar halinde yayılır.
Soru 10
 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ses doğrusal yolla yayılır.
B
Ses çıkaran bütün varlıklar ses kaynağıdır.
C
Ses her yönde yayılır.
D
Ses yansımasına yankı denir.
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Farklı maddeler sesi farklı soğururlar.
B
Ses yalıtımında sert maddeler kullanılmalıdır.
C
Gürültüden korunmak için bina yapımında ses yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.
D
Sesin şiddetini bazı maddeler soğurarak azaltır.
Soru 12
Aşağıdaki  ifadelerden hangileri yanlıştır?
A
Sesin şiddeti ses kaynağından uzaklığa bağlıdır.
B
Ses boşlukta en iyi yayılır.
C
Ses dalgalar halinde yayılır.
D
Ses katılarda sıvı ve gazlara göre daha iyi yayılır.
Soru 13

Tahtada ders anlatan Ezgi,  aynı sırada oturmakta olan Elif’in, Özkan’ın kulağına fısıltı ile bir şeyler söylediğini görüyor ama duyamıyor.

Konuşulanları Ezgi’nin duyamamasının sebebi sesin hangi özelliği ile ilgilidir?
A
Frekansı
B
Şiddeti
C
Yansıtması
D
Rezonansı
Soru 14
Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ses, katı ortamlarda en hızlı, gaz ortamlarda ise en yavaş yayılır.
B
Sesin yayılma sürati ortamın yoğunluğu arttıkça azalır.
C
Bir kaynaktan çıkan ses, dalgalar hâlinde çevreye yayılır.
D
Ses havada saniyede ortalama 340 metre yol alır.
Soru 15
“Boş bir odada konuşan Ezgi, sesinin gürültüye dönüştüğünü ve anlaşılmadığını fark ediyor.” Bu olay sesin hangi özelliğini gösterir?
A
Rezonans
B
Yankı
C
Frekans
D
Ses kirliliği
Soru 16

I- Ev, hastane, okul ve kütüphane gibi ortamlarda istenmeyen seslerden kurtulunur.

II- Sinema, tiyatro, televizyon ve ses kayıt stüdyosu gibi mekânlarda uygun kullanım koşulları oluşturulabilir.

III- Konser salonu, eğlence mekânları, düğün salonları vb. gürültünün çok olduğu yerlerde çevreye yayılan gürültüyü azaltılabilir.

Yukarıda verilenlerden hangileri ses yalıtımında sağlanan faydalarındandır?
A
I ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
I – II – III
Soru 17
Bir cam fanusun ortasına kapı zili konulmuştur. Kapı zilinin duyulmaması için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? (Zil sudan etkilenmiyor.)
A
Cam fanusun içine hava verilmelidir.
B
Cam fanusun içi su ile doldurulmalıdır.
C
Cam fanusun etrafı beton ile kaplanmalıdır.
D
Cam fanusun içindeki hava boşaltılmalıdır.
Soru 18
Ses dalgası çarptığı ortamda enerjisini kaybeder ve ilerleyemez ise bu olaya ……………… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Sesin karışması
B
Sesin dağılması
C
Sesin yansıması
D
Sesin soğrulması
Soru 19
Akustik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Tarihi cami ve tiyatrolardaki mimari özellikler günümüzde teknolojinin yardımıyla daha da geliştirilmiştir.
B
Sinema, konser ve tiyatro salonları ya da cami gibi mekânların tasarım ve inşasında sesin kalitesi akustik bilimi sayesinde azaltılabilir.
C
Almanya’nın Dortmund şehrindeki Westfalenstadion Stadyumu dünyanın en iyi akustik mimari örneklerindendir.
D
Akustik uygulamalarında özellikle sesin yansımasının kontrollü bir şekilde yapılması gereklidir.
Soru 20

“Ezgi, cam fanus içine çalar saat yerleştirip cam fanus içindeki havayı boşaltıyor ve saatin zilinin çalmasını bekliyor.” Buna göre Ezgi aşağıdakilerden hangisinin cevabını bulmaya çalışmaktadır?

A
Sesin katılarda iyi yayıldığının
B
Çalar saatin çalışıp çalışmadığının
C
Sesin boşlukta yayılıp yayılmayacağının
D
Çalar saatin ses kaynağı olup olmadığının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

“Kendiliğinden ses üreten ve yayan ses kaynaklarına doğal ses kaynakları” denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tahtada ders anlatan Ezgi,  aynı sırada oturmakta olan Elif’in, Özkan’ın kulağına fısıltı ile bir şeyler söylediğini görüyor ama duyamıyor.

Konuşulanları Ezgi’nin duyamamasının sebebi sesin hangi özelliği ile ilgilidir?

Aşağıdaki  ifadelerden hangileri yanlıştır?
Bir cam fanusun ortasına kapı zili konulmuştur. Kapı zilinin duyulmaması için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? (Zil sudan etkilenmiyor.)
“Boş bir odada konuşan Ezgi, sesinin gürültüye dönüştüğünü ve anlaşılmadığını fark ediyor.” Bu olay sesin hangi özelliğini gösterir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“Ezgi, cam fanus içine çalar saat yerleştirip cam fanus içindeki havayı boşaltıyor ve saatin zilinin çalmasını bekliyor.” Buna göre Ezgi aşağıdakilerden hangisinin cevabını bulmaya çalışmaktadır?
 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir kaynaktan çıkan ses dalgaları herhangi bir madde ile karşılaştığında, üç farklı durum ortaya çıkabilir. Bu durumlar aşağıdakilerden hangisi değildir?
Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ses yansıması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilenlerden hangisi yapay ses kaynaklarındandır?
I. Dalgalar hâlinde yayılır.

II. Bir enerji türüdür.

III. Titreşim sonucu oluşur.

Yukarıda verilenlerden hangileri ses ile ilgili bir özelliktir?

Akustik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Ses dalgası çarptığı ortamda enerjisini kaybeder ve ilerleyemez ise bu olaya ……………… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I- Ev, hastane, okul ve kütüphane gibi ortamlarda istenmeyen seslerden kurtulunur.

II- Sinema, tiyatro, televizyon ve ses kayıt stüdyosu gibi mekânlarda uygun kullanım koşulları oluşturulabilir.

III- Konser salonu, eğlence mekânları, düğün salonları vb. gürültünün çok olduğu yerlerde çevreye yayılan gürültüyü azaltılabilir.

Yukarıda verilenlerden hangileri ses yalıtımında sağlanan faydalarındandır?

Yansımayı kullanan ses teknolojileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtım malzemeleri arasında yer almaz?

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM