7.Sınıf Fen Bilimleri Mayoz Nasıl Gerçekleşir? Konu Testi

7.Sınıf Fen Bilimleri Mayoz Nasıl Gerçekleşir? Konu Testi

Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez? A) Parça değişimi B) Yavru hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesi C) Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi D) Bölünme sonunda iki yavru hücre oluşması Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir? A) Parça değişimi görülür. B) Sonucunda dört hücre oluşur. C) Tek aşamadan oluşur. D) Sadece üreme ana […]

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez?
A) Parça değişimi
B) Yavru hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesi
C) Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi
D) Bölünme sonunda iki yavru hücre oluşması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?
A) Parça değişimi görülür.
B) Sonucunda dört hücre oluşur.
C) Tek aşamadan oluşur.
D) Sadece üreme ana hücrelerinde görülür.
Soru 3
I. Üreme ana hücrelerinde görülür.

II. Parça değişimi gerçekleşir.

III. İki yavru hücre oluşur.

IV. Kromozom sayısı yarıya iner.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?

A) I ve III
B) I,II ve IV
C) I,II,III ve IV
D) I ve II
Soru 4
Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Mayoz bölünmeye başlayan hücre 2n kromozomludur.
B) Mayoz bölünmede hücrenin kromozom sayısı değişmez.
C) Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülür.
D) Mayoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur.
Soru 5
Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;
I. DNA’nın eşlenmesi

II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması

III. Krossing over yapılması

Olaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?

A) II ve III
B) I ve III
C) yalnız III
D) I ve II
Soru 6
Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır?

A) Çeğirdekçik zarının kaybolmasına
B) Crassing-over olayın görülmesi
C) Sitoplazma bölünmesine
D) DNA eşleşmesine
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?
A) İki aşamadan oluşur.
B) Sonucunda iki hücre oluşur.
C) Hayat boyu devam eder.
D) Vücut hücrelerinde görülür.
Soru 8
I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?
A) Yalnız III
B) I ve III
C) Yalnız I
D) I ve II
Soru 9
Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer?
A) Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlaması
B) Kromozom sayısının yarıya inmesi
C) Hücre sayısının artması
D) Her hücrede görülmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?
A) Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.
B) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
C) Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.
D) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?
A) sperm, yumurta
B) sperm, karaciğer hücresi.
C) yumurta, sinir hücresi
D) dil hücresi, polen
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile farklıdır.
B) Parça değişimi görülmez.
C) Ergenlikle başlar ve üreme yeteneğinin bittiği döneme kadar devam eder.
D) Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı, ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadardır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?
A) Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
B) Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır.
C) Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyümeyi ve doku onarımını sağlar.
D) Oluşan yeni hücreler ile ana hücrenin kromozom sayısı aynıdır.
Soru 14
Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?
A) çok küçük hücreler oluşturmak
B) zararlı genleri oluşturmak
C) eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak
D) çok sayıda yeni hücre yapmak
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir?
A) Mayoz 1 ve Mayoz 2 yi yapması
B) Sperm ve yumurta hücrelerinde görülmesi
C) Büyüme,Onarım,gelişme yapması
D) Kromozom sayısının yarıya inmesi

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM