7.Sınıf Sosyal Bilgiler Avrupa Gelişiyor, Osmanlı ve Diğer Devletler Etkileniyor Konu Testi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Avrupa Gelişiyor, Osmanlı ve Diğer Devletler Etkileniyor Konu Testi

Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi dünyayı dolaşarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişidir? A) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz) B) Magellan (Macellan) C) Marco Polo (Marko Polo) D) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi) Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir? A) Yalova’da kâğıt fabrikası açıldı. B) İlk kez çiçek aşısı uygulandı. C) […]

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi dünyayı dolaşarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişidir?
A) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz)
B) Magellan (Macellan)
C) Marco Polo (Marko Polo)
D) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi)
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir?
A) Yalova’da kâğıt fabrikası açıldı.
B) İlk kez çiçek aşısı uygulandı.
C) İlk matbaa kuruldu.
D) Çini fabrikası kuruldu.
Soru 3
“12 Ekim 1492’de Atlantik Okyanusu’nu aşarak Amerika kıtasındaki Bahama Adaları’na ulaşan ilk Avrupalı olmuştur. Fakat ulaştığı yerin Amerika kıtası olduğunun farkında değildi. O, yola çıkış hedef olan Hindistan’a ulaştığını sanıyordu.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan ünlü denizci hangisidir?
A) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi)
B) Kristof Kolomb’tur (Kıristof Kolomp)
C) Santa Maria (Santa Maria)
D) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz)
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin vergi ve ticaret gelirleri azalmasına neden olmuştur?
A) Fransız İhtilalı
B) Sanayi İnkılâbı
C) Coğrafi Keşifler
D) Sömürgecilik Yarışı
Soru 5
“Avrupalı devletler yaptıkları ticaret sayesinde doğunun bolluk ve refahını ülkelerine taşıdılar. Zaman ilerledikçe güçlenen bu devletler büyük ordular kurdular. Döneminin üstün denizcilik teknolojilerini kullanan İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda gerçekleştirdikleri ticaret sayesinde zenginleştiler.” Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin başladığı söylenebilir?
A) Keşifler
B) Reform
C) Rönesans
D) Sömürgecilik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir?
A) Çini atölyeleri açılmıştır.
B) Avrupa’da geçici elçilikler oluşturulmuştur.
C) Özellikle Fransızlarla iyi ilişkiler kurulmuştur.
D) Osmanlı sömürgecilik yarışına girmiştir.
Soru 7
“İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ile Avrupa ekonomik ve siyasi olarak zor durumda kalmıştı. Avrupalılar Osmanlıya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan ulaşabilmek amacıyla Çin ve Hindistan’a giden yeni yollar aradılar.” Bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) Sömürgecilik yarışı
B) Reform hareketleri
C) Yeni icatlar
D) Coğrafi keşifler
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?
A) Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğradı.
B) Avrupa’da burjuva adı verilen yeni bir sosyal sınıf oluştu.
C) Doğu ülkeleri bilim ve sanat yönünden gelişti.
D) Avrupa’da bilim ve sanat alanındaki çalışmalar hızlandı.
Soru 9
“XV. ve XX. yüzyıllar arasında Avrupa devletlerinin bol miktarda ham madde ve köle sahibi olması, teknolojik makinelerle seri üretim gerçekleştirildi.” Bu durum hangisine sebep olmuştur?
A) Reform Hareketleri
B) Sanayi İnkılabı
C) Fransız İhtilalı
D) Sömürgecilik Yarışı
Soru 10
“XIII. yüzyılın sonlarında Asya’yı boydan boya geçip Çin’de Moğol imparatorunun sarayını ziyaret etmişti. ”Travels” (Seyahatler) adlı kitabında anlatılan Asya’nın zenginliklerine ulaşma düşüncesi Avrupalıların keşif seyahatlerine başlamasında etkili oldu.” Yukarıdaki betinde anlatılan ünlü gezgin hangisidir?
A) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz)
B) Marco Polo (Marko Polo)
C) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi)
D) Magellan (Macellan)
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden birisi değildir?
A) İpek ve Baharat Yollarının gelirleriyle Osmanlı ve İslam ülkelerinin zenginleşiyor olması.
B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi.
C) İpek ve Baharat Yollarının Osmanlı Devleti ve İslam Devletlerinin elinde olması.
D) Avrupa’daki sömürgecilik yarışı.
Soru 12
Matbaanın ve kağıdın bulunması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Ticaretin gelişmesine
B) Coğrafi keşiflere
C) Dinde reformlar yapılmasına
D) Bilginin hızla yayılmasına
Soru 13
Rönesans ve Reform Hareketleri’nin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme ne denir?
A) Sömürgecilik Çağı
B) Bilim Çağı
C) Aydınlanma Çağı
D) Orta Çağ
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’nın doğudan almak zorunda kaldığı ürünlerden birisi değildir?
A) Şeker
B) Tuz
C) İpek
D) Baharat
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir?
A) İlk kez “çiçek aşısı” uygulanmıştır.
B) İlk Osmanlı matbaası kurulmuştur.
C) İlk kütüphaneler açıldı.
D) İtfaiye teşkilatı kurulmuştur.
Soru 16
“Rönesans Dönemi’nde klasik eserler ve İncil farklı dillere çevrilerek matbaa ile çoğaltıldı. Böylece Avrupalılar İncil’i daha iyi anladılar ve İncil’de yazanların kilisenin söyledikleriyle uyuşmadığını fark ettiler. Coğraf keşifler ve Rönesans’la ortaya çıkan bilimsel gerçekler sayesinde Avrupalılar kilisenin öğrettiklerini sorgulamaya başladı. Böylece insanlar kilisenin endüljans (cennetten arsa satma) ve aforoz (dinden çıkartma) uygulamalarına karşı çıkmaya başladı.” Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Aydınlanma çağının başlamasına
B) Sömürgeciliğin yayılmasına
C) Rönesans’a
D) Reform hareketlerine
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin ekonomik nedenlerindendir?
A) Gemi yapım tekniklerinin ilerlemesi
B) Avrupa’nın yeni ticaret yolları bularak gelirlerini arttırmak istemesi
C) Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri
D) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi
Soru 18
Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Avrupa’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybetmiştir?
A) Viyana Kuşatması
B) Balkan Savaşları
C) Kanal Harekâtı
D) Osmanlı- Rus Savaşı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kültür, bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır?
A) Matbaanın bulunması
B) Yazının icadı
C) Coğrafi keşifler
D) Dinde reform hareketleri
Soru 20
“XI. ve XII. yüzyıllarda Avrupalılar İslam dünyasından matbaa, kâğıt ve pusulayı öğrenmekle kalmamış aynı zamanda bunları geliştirmişlerdir. Bu araçların kullanılması Avrupa’da XV. ve XIX. yüzyıllar arasında ekonomik, sosyal, kültürel, dinî, bilimsel ve siyasi gelişmelerin temelini oluşturmuştur.” Avrupalıların doğudaki bilim ve gelişmelerden yararlanmalarına sebep olan olay hangisidir?
A) Rönesans
B) Coğrafi Keşifler
C) Reform Hareketleri
D) Haçlı Seferleri

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM