7.Sınıf Sosyal Bilgiler Bir Devlet Doğuyor Konu Testi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Bir Devlet Doğuyor Konu Testi

Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur? A) Ertuğrul Bey B) Orhan Bey C) Osman Bey D) Süleyman Şah Soru 2 Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi? A) Kösedağ Savaşı B) Ankara Savaşı C) Koyunhisar Savaşı D) Malazgirt Savaşı Soru 3 İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı […]

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?
A) Ertuğrul Bey
B) Orhan Bey
C) Osman Bey
D) Süleyman Şah
Soru 2
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?
A) Kösedağ Savaşı
B) Ankara Savaşı
C) Koyunhisar Savaşı
D) Malazgirt Savaşı
Soru 3
İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı hangisidir?
A) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
B) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
D) II. Murat Dönemi
Soru 4
■ Fetret Devri’ne son vererek devlette düzeni sağladı.

■ Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir.

■ Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı Venediklilerle yapıldı.

■ Amcası tarafından çıkartılan Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırdı.

■ Kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
D) II. Murat Dönemi
Soru 5
Osmanlı Devleti’nin Rumenlide edindiği ilk toprak hangisidir?
A) Çimpe Kalesi
B) Anadolu Hisarı
C) Karacahisar Kalesi
D) Rumeli Hisarı
Soru 6
Bursa’yı fethederek başkent yaptı.
Bizans’ı Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda yendi.
İznik ve İzmit alındı.
Karesioğulları Beyliği’ni aldı. Osmanlı Devleti ilk deniz kuvvetine sahip oldu.
Çimpe Kalesi alındı. Rumeli’ye geçiş sağlandı.
Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.
İlk kez divan teşkilatını kurdu.
İznik’te ilk medreseyi açtı.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?
A) Murat
B) Ertuğrul Bey
C) Orhan Bey
D) Osman Bey
Soru 7
Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu hangisi zamanında kurulmuştur?
A) Orhan Bey
B) II. Murat
C) Ertuğrul Bey
D) Osman Bey
Soru 8
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?
A) Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.
B) Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.
C) Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.
D) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.
Soru 9
“Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bundan dolayı topraklarını genişletebilmek için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Cihat olarak nitelendirilen bu mücadele diğer beylikler arasında Osmanlıya olan sempatinin artmasını sağlamıştır. Bu durum doğudan yeni gelen konargöçer Türklerin Osmanlı topraklarını tercih etmelerine neden olmuştur.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A) Psikolojik avantaj
B) Siyasi avantaj
C) Ekonomik avantaj
D) Coğrafi avantaj
Soru 10
■ İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.

■ Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.

■ Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.

■ 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

■ 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
C) II. Murat Dönemi
D) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
Soru 11
Aşağıdaki tarihlerin hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihidir?
A) 1299
B) 1452
C) 1258
D) 1288
Soru 12
Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur?
A) İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’in alınması
B) Bursa ve İznik’in fethi
C) Kösedağ Savaşı
D) Karacahisar’ın fethi
Soru 13
■ İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

■ İstanbul’u kurtarmak için gelen Haçlıları Niğbolu Savaşı’nda (1396) yendi.

■ Anadolu’da Osmanlı siyasi birliğini sağladı.

■ İstanbul’u ikinci kez kuşattı.

■ Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.

■ Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A) II. Murat Dönemi
B) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
C) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Soru 14
“İskan, kavram olarak beşeri yerleşme anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde uygulanmaya konulmuş bir politikadır. Osmanlı’nın topraklarının genişlemesiyle kazandıkları toprakların kalıcılığını sağlamak için böyle bir politikaya başvurmuştur.”Aşağıda verilen iskan politikası kapsamında yapılanlardan hangisi doğru değildir?
A) Göç eden ailelere toprak verilir ve bir süre vergi alınmazdı.
B) Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar kılıçtan geçirilirdi.
C) Göçmen aileler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi seçilirdi. Bundaki amaç kan davalarını engellemekti.
D) Bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.
Soru 15
Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret Devri hangi padişahtan sonra olmuştur?
A) II. Murat Dönemi
B) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
C) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Soru 16
Aşağıda Osman Bey Dönemi’nde beyliğin kurulduğu coğrafyanın bazı özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi olumsuz özelliktir?
A) Kurulduğu bölge önemli ticaret yolları üzerindedir.
B) Moğol baskısından uzak konumdadır.
C) Bir uç beyliği olarak kurulmuştur.
D) Denize kıyısı yoktur.
Soru 17
Edirne’yi 1363 yılında alarak başkent yaptı.
Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı’nı kazandı.
Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya’yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve çevresini aldı.
Kosova Savaşı’nda haçlıları yendi (1389). Ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edildi.
İlk defa “sultan” unvanını kullandı.
İlk defa Tımar Sistemi’ni uyguladı.
Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı kurdu.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?
A) Orhan Bey
B) Ertuğrul Bey
C) I. Murat
D) Osman Bey
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey döneminde yapılmamıştır?
A) Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.
B) Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı (1302).
C) Bursa’yı alınca başkent yaptı.
D) İlk Osmanlı parasını bastırdı.
Soru 19
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.
B) Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.
C) Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.
D) Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.
Soru 20
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A) Siyasi avantaj
B) Ekonomik avantaj
C) Psikolojik avantaj
D) Coğrafi avantaj

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM