7.Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihine Yolculuk Konu Testi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihine Yolculuk Konu Testi

Soru 1 Kanuni Sultan Süleyman 16 Ağustos 1560 tarihli fermanında; ‘’Semendire Beyine hüküm ki, huzur içinde yaşayan halkımdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine rızam yoktur. Vergi toplama görevinde bulunanların kanuna aykırı olarak halktan fazla akça aldıklarını işittim ve buyurdum ki; Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplattırasın. Hiçbir kimseye fazladan bir akça dahi aldırtmayasın. […]

Soru 1
Kanuni Sultan Süleyman 16 Ağustos 1560 tarihli fermanında; ‘’Semendire Beyine hüküm ki, huzur içinde yaşayan halkımdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine rızam yoktur. Vergi toplama görevinde bulunanların kanuna aykırı olarak halktan fazla akça aldıklarını işittim ve buyurdum ki; Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplattırasın. Hiçbir kimseye fazladan bir akça dahi aldırtmayasın. Dinlemeyenleri yazıp bildiresin…’’

verilen fermanda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Sağlıklı bir toplum için ne yapılması gerektiği
B) Ticareti geliştirmek için neler yapılması gerektiği
C) Adaletli ve hoşgörülü olmak
D) Vergi toplamanın önemi
Soru 2
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Osmanlı Devleti’nin yakla- şık 600 yıllık bir dönemde bünyesinde farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip bir insan topluluğunu adil bir yönetim anlayışıyla barış içinde yönetme kabiliyetini gösterdiğini” söyledi.

Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Irk ayrımı
B) Birlik beraberlik
C) Hoşgörü
D) Adalet
Soru 3
Osmanlı Devleti bazı iç ve dış karışıklıklar nedeniyle 17. yüzyılda Duraklama Dönemi’ne girmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin ekonomik nedenlerinden biri değildir?

A) Savaş masraflarının artması
B) Rüşvet ve adam kayırmanın yaygınlaşması
C) Tarımsal üretimin azalması
D) Halktan ağır vergilerin alınması
Soru 4
II.Abdülhamid, 18 Eylül 1894 tarihinde binlerce kilometre uzaklıktaki Amerika’da orman yangınlarından zarar görenlere 300 lira yardım gönderdi. Osmanlının bu yardımına karşılık, Washington Sefareti bir yazıyla teşekkürlerini bildirirken, bütün Amerikan gazeteleri de bu yardımdan övgü ile bahsetti. Sultan Abdülmecid, 1847’de İrlanda’da meydana gelen büyük kıtlık nedeniyle bu ülkeye cömert bir yardım yaparak diğer Avrupa devletlerine örnek olurken, II.Abdülhamit 1900 yılında Hindistan’da kıtlık çeken halka Bağdat ve Basra’dan yeterli miktarda zahire satın alınarak gönderilmesi için talimat verdi.

Metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Avrupa’ya örnek olmuştur
B) Osmanlı hoşgörüsü felaket yaşayan ülkelere yardı- mı gerektirir.
C) Avrupalılar Osmanlıdan yardım talebinde bulunmuştur
D) Osmanlı yardım göndererek Avrupalıları hakimiyetine almaya çalışmıştır.
Soru 5
Lale Devri’nde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı ile ilişkileri düzenlemek
B) Batıdan borç para talep etmek
C) Savaşlara son vermek
D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek
Soru 6
-Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resmedilmiştir

-Mozart’ın saraydan kız kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı’nda geçmektedir.

Bu bilgilere dayanarak;

I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir

II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur

III.Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
Soru 7
718-1730 yılları arasında yaşanan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatını daha çok etkileyen bir yenilik olmuştur?
A) Çiçek aşısının uygulanması
B) Matbaanın kullanılması
C) Kağıt fabrikasının kurulması
D) Tulumbacı Ocağı’nın kurulması
Soru 8
Lale Devri’nde;

• Resim minyatür sanatı gelişti

• Avrupa tarzında eserler verilmeye başlandı

• Doğu, Batı eserleri tercüme edildi

yapılan bu yenilikler hangi alanda yapılmıştır.

A) Askeri
B) Sanayi
C) Kültür
D) Yönetim
Soru 9
XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarından geçen seyyahlar, gördüklerini şu şekilde anlatmıştır: “… Adalet ve hukuk yoluyla toplum düzenini sağlayan Türkler, Hıristiyan ve Müslüman farkı gözetmeksizin adaleti herkese eşit olarak tatbik ederler. Belli başlı kadıların masalarında İncil ve Tevrat birlikte bulunur. Hıristiyanları İncil, Yahudileri Tevrat üzerine yemin ettirirler.

Seyyahın anlatımından hareketle, Osmanlı toplumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı inanç ve kültürler bir arada yaşamıştır
B) Osmanlı toplumu tek milletten oluşmuştur
C) İnanç özgürlüğü vardır
D) Hoşgörü anlayışı gelişmiştir.
Soru 10
Türkiye Cumhuriyetinde egemenlik kayıtsız şartsız millete ait iken Osmanlı Devleti’nde egemenlik …………….. aittir.

verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Divanıhümayun
B) Halka
C) Tımarlı sipahilere
D) Padişaha
Soru 11
II. Bayezid Dönemi’nde;

• Fetihlerin yavaşlaması

• Devletin iç sorunlarının artması

• Memlûklerle yapılan seferlerde başarılı olunamaması

verilenler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Şehzade Cem’in isyan etmesinin
B) Donanmaya önem verilmemesinin
C) II. Bayezid’in uzun süre tahtta kalmasının
D) Padişahın çocuk yaşta olmasının
Soru 12
Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin sonuçlarından olan;

• Halifeliğin Osmanlılar’a geçmesi

• Mısır’daki bilginlerin istanbul’a getirilmesi

• Baharat Yolu’nun Osmanlı’nın kontrolüne girmesi

gelişmelerine göre, Osmanlı Devleti’nin Mısır Seferi sonrasında hangi alanda daha az etkilendiği söylenebilir?

A) Dini
B) Bilimsel
C) Mimari
D) Ekonomik

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM