8.Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Endüstri Ünite Kazanımları Testi

8.Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Endüstri Ünite Kazanımları Testi

Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişim değildir? A) Hal değişimi B) Genleşme-Büzülme C) Paslanma D) Karışımlar Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnek gösterilemez? A) Şekerin, tuzun suda çözünmesi B) Kağıdın yanması, kömürün yanması, ekmeğin yanması C) Peynirin rendelenmesi, buğdayın öğütülmesi D) Buzun erimesi, suyun buharlaşması, yağın donması Soru 3 “Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk […]

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişim değildir?
A) Hal değişimi
B) Genleşme-Büzülme
C) Paslanma
D) Karışımlar
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnek gösterilemez?
A) Şekerin, tuzun suda çözünmesi
B) Kağıdın yanması, kömürün yanması, ekmeğin yanması
C) Peynirin rendelenmesi, buğdayın öğütülmesi
D) Buzun erimesi, suyun buharlaşması, yağın donması
Soru 3
“Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı yapmıştır. Benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar oluşturmuştur. Lityum, sodyum, potasyum elementlerinin benzer özellik gösterir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen bilim adamı hangisidir?
A) Johann Döbereiner (Yohan Döbereynar)
B) John Newlands (Con Nivlends)
C) Lothar Meyer (Lotar Meyer)
D) Alexandre Beguyer de Chancourtois (Aleksandır Beguye dö Şankurtua)
Soru 4
“Bir çok sektör için ihtiyaç duyulan ham maddelerin karşılandığı alana Kimya Endüstrisi denir. Kimya endüstrisi bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösterir. Yeni maddeler fabrikalarda kimyasal reaksiyonlarla üretilmektedir. Kullanmış olduğumuz malzemelerin çoğu kimya endüstrisi sayesinde oluşturulmuştur.” Yukarıdaki anlatımdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisinin bir ürünü değildir?
A) Plastik
B) Boya
C) Demir
D) Kağıt
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime örnek oluşturmaz?
A) Hamurun mayalanması, sütün mayalanması
B) Domatesin çürümesi, yaprakların çürümesi, tahtanın çürümesi
C) Kum ve çakılın karışması, kokunun odaya karışması
D) Çivinin paslanması, bakırın paslanması, gümüşün paslanması
Soru 6
Periyodik Sistemde grupların özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri (sertlik, parlaklık, iletkenlik, reaksiyona girme isteği vb.) genellikle benzerdir.
B) Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya metalik özellik azalır, ametalik özellik artar.
C) Son katmanında elektron sayıları değişmez.
D) Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya doğru gittikçe; atom numarası (Proton sayısı) artar.
Soru 7
Doğada bulunan elementlerin daha kolay incelenebilmesi, arandığında daha kolay bulunabilmesi için belirli özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla oluşturulan tabloya ne ad verilir?
A) Listeleme
B) Elementler Sistemi
C) Sistematik
D) Periyodik Sistem
Soru 8
Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya doğru gittikçe;
– Kütle numarası artar.

– Atom hacmi (çapı) artar.

– Katman sayısı (Periyot sayısı) artar.

– Elektron verme isteği artar.

– Bazlık özelliği artar.

Yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
Soru 9
“Madde cinsi, aldıkları ısı aynı olmak şartıyla kütlesi az olanın sıcaklığı fazla artacaktır. Özdeş ısıtıcılara beher içerisinde 50 g ve 100 g miktarında su koyalım. Eşit sürede ısıtalım. 50 g suyun sıcaklığı daha fazla artacaktır.” Yukarıdaki anlatımdan hangi sonuca ulaşabiliriz?
A) Kütle ve sıcaklık doğru orantılıdır.
B) Sıcaklık kütle miktarından etkilenmez.
C) Kütle ve sıcaklık ters orantılıdır.
D) Kütle ve sıcaklık arasında bir bağıntı kurulamaz.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim değildir?
A) Sindirim
B) Küflenme
C) Çözünme
D) Fotosentez
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suyun özısısı alkolün özısısından fazla olduğu için her iki sıvıyı da aynı sıcaklığa getirebilmek için suya daha fazla ısı vermek gerekir.
B) Isı ve özısı doğru orantılıdır. Kütleleri aynı, özısıları farklı maddeleri aynı sıcaklığa getirebilmek için verilmesi geren ısılarda farklı olacaktır.
C) Özısısı yüksek olan maddelerin çevreye verebilecekleri ısı miktarı da az olacaktır.
D) Özısısı fazla olan maddeye daha fazla ısı verilmesi gerekmektedir.
Soru 12
Periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Periyodik sistemde elementlerin adı, sembolü, atom numarası gibi birçok özellik yer alır.
B) Periyodik tabloda benzer özellikler yan yana sıralıdır.
C) Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri guruplarda benzer özellik gösterir.
D) Elementler atom numaralarına göre sıralandıklarında bazı özelliklerin periyotlar halinde tekrar etmektedir.
Soru 13
Asitlerin genel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Metaller ile tepkimeye girerek (H2) hidrojen gazının açığa çıkarır. Bu nedenle metal kaplarda saklanır.
B) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
C) Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.
D) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
Soru 14
“Maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişmelere değişime denir. Maddenin yapısı (kimliği )değişmez, sadece tanecikler arasındaki boşluk değişir. Madde yine aynı maddedir fakat görünümü değişmiştir.” Yukarıdaki anlatım maddenin hangi özeliği ile ilgilidir?
A) Kimyasal değişim
B) Başkalaşım
C) Hal değiştirme
D) Fiziksel değişim
Soru 15
“Periyodik sistemin babası olarak kabul edilmiştir. Elementleri kütle numaralarına (atom ağırlıklarına) göre sıralamıştır. Ancak bazı elementlerin yeri bulunması gereken yerden farklı olmuştur.” Hangi fizikçi ve bilim adamıdır?
A) Gleen Seaborg (Gılen Siborg)
B) Lothar Meyer (Lotar Meyer)
C) Henry Moseley (Henri Mozeli)
D) Dimitri İvanovic Mendeleyev (Dimitri İvanoviç Mendelyef)
Soru 16
Periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Periyodik sistem oluşturulduktan sonra yeni bulunan elementlerin hangi özellik gösterebileceği tahmin edilebilmiştir.
B) Ayni kimyasal özelliğe sahip olan elementleri ayni grupta toplayarak element ve özelliklerini kolayca bulmamıza yardımcı olur.
C) Periyodik sistemde elementler elektron sayılarına göre sıralanırlar.
D) Periyodik tablo elementleri proton sayısına göre düzenleyen bir tablodur.
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Isı alış-verişi son sıcaklıkların eşitleninceye kadar devam eder.
B) Sıcaklığı fazla olan madde ısı verirken, sıcaklığı az olan madde ısı alır.
C) Sıcaklıkları farklı iki madde arasında ısı alış-verişi gerçekleşir.
D) Sıcaklıkları aynı olan iki madde arasında ısı alış-verişi süreklilik gösterir.
Soru 18
“Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelere denir. Maddenin yapısı (kimliği) değişir. Yeni özellikte maddeler oluşur. Değişim sırasında renk değişimi, gaz çıkışı, ısı veya ışık yayılması gibi belirtiler gözlenir.” Yukarıdaki anlatım maddenin hangi özeliği ile ilgilidir?
A) Fiziksel değişim
B) Başkalaşım
C) Hal değiştirme
D) Kimyasal değişim
Soru 19
Periyodik cetvelde aynı periyotlarda soldan sağa gittikçe;
– Atom numarası (Proton sayısı) artar.

– Kütle numarası azalır.

– Katman sayısı (Periyot sayısı) değişmez.

– Atom hacmi (çapı) azalır.

– Değerlik elektron sayısı (son yörüngedeki elektron sayısı) artar.

– Metalik özellik azalır, ametalik özellik azalır.

– Elektron alma isteği artar.

– Asitlik özelliği artar.

Yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 5
B) 6
C) 8
D) 7
Soru 20
“Aynı sıcaklıkta, aynı türden yapılmış maddelerin kütlesi arttıkça içerisindeki ısı miktarı da artar. Aynı sıcaklıkta bir bardak su ile bir sürahi suyu aynı sıcaklığa çıkarabilmek için, bir sürahi suya daha fazla ısı verilmelidir.” Yukarıdaki anlatımdan hangi çıkarımda bulunabiliriz?
A) Kütle ve ısı ters orantılıdır.
B) Kütle ve ısı doğru orantılıdır.
C) Kütle miktarı madde ısısını etkilemez.
D) Madde içerisinde ısı ve sıcaklık aynı etkiyi gösterir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM