8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim Kazanımları Konu Testi

8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim Kazanımları Konu Testi

Soru 1 “Güneş ışınlarının öğle vakti Kuzey Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem Yengeç dönencesi olarak adlandırılır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Ayrıca Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya; Güney Yarım Küre’de ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.” Yukarıdaki olay hangi tarihte meydana gelmeye […]

Soru 1
“Güneş ışınlarının öğle vakti Kuzey Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem Yengeç dönencesi olarak adlandırılır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Ayrıca Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya; Güney Yarım Küre’de ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.” Yukarıdaki olay hangi tarihte meydana gelmeye başlar?
A) 21 Mart
B) 23 Eylül
C) 21 Aralık
D) 21 Haziran
Soru 2
“Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açıyla düşer. Ekvator’da öğle vakti düz zeminlerdeki aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda Güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Dünya’nın her yerinde gece-gündüz eşitliği yaşanır.” Yukarıda anlatılan olaya ne ad verilir?
A) Metafor
B) Eliptik
C) Ekinoks
D) Paradoks
Soru 3
Aşağıdaki tarihlerden hangisi “İlkbahar” başlangıcıdır?
A) 21 Mart
B) 21 Haziran
C) 21 Aralık
D) 23 Eylül
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunu tam olarak açıklar?
A) Mevsimler eliptik hareketi ve eksen eğikliği sonucu oluşur.
B) Mevsimler Dünyanın Güneş’e yakınlaşıp uzaklaşması ile oluşur.
C) Mevsimler Güneş ışınlarının geliş açısına göre oluşur.
D) Mevsimler Dünyanın kendi ekseninde dönmesiyle oluşur.
Soru 5
– Kuzey Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,
– Kuzey Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.
– Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar
– Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.
– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Mart
B) 23 Eylül
C) 21 Aralık
D) 21 Haziran
Soru 6
Aşağıdaki tarihlerden hangisi “Kış” başlangıcıdır?
A) 23 Eylül
B) 21 Haziran
C) 21 Aralık
D) 21 Mart
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkili değildir?
A) Eksen eğikliği.
B) Dünyanın ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açı.
C) Dünyanın yörünge düzleminin eliptik olması.
D) Dünyanın kendi ekseninde dönmesi.
Soru 8
“Güneş ışınlarının öğle vakti Güney Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem Oğlak dönencesi olarak adlandırılır. Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz, en kısa gece; Kuzey Yarım Küre’de ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra Güney Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya; Kuzey Yarım Küre’de ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de yaz, Kuzey Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanır.” Yukarıdaki olay hangi tarihte meydana gelmeye başlar?
A) 21 Aralık
B) 23 Eylül
C) 21 Haziran
D) 21 Mart
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?
A) Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir.
B) Denizlerde git gel dönemi başlar.
C) Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir.
D) Geceler uzamaya başlayıp gündüzler kısalır.
Soru 10
23 Eylül tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 23 Eylül’de her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
B) Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır. Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
C) Dünya’nın 23 Eylül günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla düşer.
D) Aydınlama çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
Soru 11
21 Mart tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’nın 21 Mart günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’a dik açıyla düşer.
B) 21 Mart Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks), Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
C) 21 Mart günü her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
D) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?
A) Yaz mevsiminde geceler kısa ve gündüzler uzundur.
B) Yaz mevsiminde basınç merkezleri farklılık gösterir.
C) Yaz mevsimi sıcak ve bol yağışlıdır.
D) Gece-gündüz sıcaklık farkları çok azdır.
Soru 13
“Havalar soğumaya başlar. Yapraklar sararır ve yaprak dökümü başlar. Kuşlar göç etmek için uçmaya başlarlar. Gündüzler kısalıp geceler daha uzun olur. Yağmurlar daha sık yağar gökyüzü genellikle bulutlu geçer. Ekinler ekilmeye başlanır. Okullar açılır tatil biter. Tatil dönemi biter iş hayatı başlar.” Yukarıda özellikleri sıralanan mevsim hangisidir?
A) Kış
B) Sonbahar
C) Yaz
D) İlkbahar
Soru 14
“Ağaçlar yaprak açmaya başlar. Soğuklar gider sıcak havalar gelir. Geceler kısalmaya başlayıp gündüzler uzar. Kar ve yağmur azalır. Kuşlar soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç etmeye başlar. Güneş ışınları ekvatora dik gelmeye başlar. Denizlerde git gel dönemi başlar. Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir. Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir. Aynı meridyen üzerinde güneşin açıları eşit olup aynı anda doğar aynı anda batar.” Yukarıda özellikleri sıralanan mevsim hangisidir?
A) Kış
B) İlkbahar
C) Sonbahar
D) Yaz
Soru 15
Aşağıdaki tarihlerden hangisi “Sonbahar” başlangıcıdır?
A) 21 Aralık
B) 23 Eylül
C) 21 Mart
D) 21 Haziran
Soru 16
“Güneş ışınları Dünya yüzeyindeki farklı bölgelere farklı açılarda gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi eğik geldiği yüzeye bıraktığı enerji miktarından fazladır. Güneş ışınlarının geliş açışına ve aydınlanan bölgelere göre aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Örneğin Kuzey Yarım Küre’ye dik gelen Güneş ışınları sayesinde burada yaz mevsimi yaşanırken Güneş ışınlarının eğik geldiği Güney Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanmaktadır. Aynı şekilde bir yarım kürede sonbahar yaşanırken diğerinde ilkbahar yaşanır.” Bu olayın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyanın Güneş etrafında dönmesi.
B) Dünyamızın kutuplardan basık olması.
C) Dünya eksenini yörünge düzlemine eğik olması.
D) Dünyanın kendi etrafında dönmesi.
Soru 17
Aşağıdaki tarihlerden hangisi “Yaz” başlangıcıdır?
A) 21 Aralık
B) 21 Haziran
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
Soru 18
– Güney Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.
– Güney Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.
– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.
– Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.
– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
Soru 19
Kış mevsimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kış mevsiminde basınç farklılıkları yaşanmaz.
B) Kış mevsiminde hava sıcaklıkları çok ani olarak düşmektedir.
C) Kış mevsiminde ani hava değişimleri görülmektedir.
D) Kış mevsiminde yağışlar çok yoğun olarak yaşanmaktadır.
Soru 20
Aşağıdaki tarihlerin hangisinde gece-gündüz süreleri eşittir?
A) 21 Mart –21 Aralık
B) 23 Eylül– 21 Haziran
C) 21 Mart – 23 Eylül
D) 21 Aralık – 21 Haziran

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM