8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim Konu Değerlendirme Testi

8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim Konu Değerlendirme Testi

Soru 1 Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki açının değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur? A) Gece-Gündüz B) İklim C) Isı enerjisi D) Mevsimler Soru 2 – Güney Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır. – Güney Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar. – Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. […]

Soru 1
Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki açının değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Gece-Gündüz
B) İklim
C) Isı enerjisi
D) Mevsimler
Soru 2
– Güney Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.

– Güney Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.

– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

– Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 23 Eylül
B) 21 Aralık
C) 21 Haziran
D) 21 Mart
Soru 3
– Kuzey Yarım Kürede Yaz başlangıcıdır.

– En uzun gündüz yaşanır.

– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.

– Kuzey Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.

– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Aralık
B) 21 Haziran
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
Soru 4
– Kuzey Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,

– Kuzey Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.

– Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar

– Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 21 Mart
D) 23 Eylül
Soru 5
– Kuzey Yarım Küre Kış başlangıcıdır.

– En uzun gece yaşanır.

– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.

– Kuzey Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.

– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Mart
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Haziran
Soru 6
– Kuzey Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.

– Kuzey Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.

– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

– Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 23 Eylül
B) 21 Aralık
C) 21 Mart
D) 21 Haziran
Soru 7
21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaydan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Bu tarih Kuzey Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
B) Yıllık hareket sırasında Dünya’nın 21 Haziran günü geldiği konumda, Kuzey Yarım Küre Güneş’e dönüktür.
C) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’un 23derece 27 dakika kuzeyindeki Yengeç dönencesine dik açıyla düşer.
D) Güney Yarım Küre’de ise sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimidir?
A) sismoloji
B) klimatoloji
C) biyoloji
D) arkeoloji
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim tiplerinden birisi değildir?
A) Akdeniz iklimi
B) Karasal iklim
C) Sıcak iklim
D) Ilıman iklim
Soru 10
21 Mart tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
B) 21 Mart günü her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
C) 21 Mart Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks), Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
D) Dünya’nın 21 Mart günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’a dik açıyla düşer.
Soru 11
21 Aralık tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuzey Yarım Küre’de ise kış mevsiminin başlangıcı yani kış gün dönümü (solstis)dür.
B) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’un 23 derece 27 dakika güneyindeki Oğlak dönencesine dik açıyla düşer.
C) 21 Aralık günü Dünya’nın Kuzey Yarım Küresi Güneş’e dönüktür.
D) Bu tarih Güney Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın hareketlerinden birisi değildir?
A) Yörünge Hareketi
B) Dönence Hareketi
C) Eliptik Hareketi
D) Eksen Hareketi
Soru 13
Kuzey Yarım Küre’de yere dik olarak dikilen çubuğun gölgesinden faydalanarak o yer ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?
A) Yerel saatine
B) Boylam derecesine
C) Güneş ışınlarının düşme açısına
D) Yükseltisine
Soru 14
“Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması ve bu açıyla birlikte Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır. “ Yukarıdaki anlatıma göre mevsimlerin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Dünyanın ekseni
B) Yörünge düzlemi
C) Dönenceler
D) Dönme ekseni
Soru 15
– Güney Yarım Kürede Kış başlangıcıdır.

– En uzun gece yaşanır.

– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.

– Güney Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.

– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Mart
B) 21 Haziran
C) 21 Aralık
D) 23 Eylül
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Bir bölgedeki dağlar ve diğer fiziki faktörler
B) Bir bölgenin denize yakınlığı
C) Atmosferin yapısı
D) Bir bölgenin enlemi
Soru 17
– Güney Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,

– Güney Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.

– Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.

– Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Mart
B) 21 Aralık
C) 21 Haziran
D) 23 Eylül
Soru 18
– Güney Yarım Küre Yaz başlangıcıdır.

– En uzun gündüz yaşanır.

– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.

– Güney Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.

– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Aralık
B) 23 Eylül
C) 21 Mart
D) 21 Haziran
Soru 19
23 Eylül tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aydınlama çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
B) Dünya’nın 23 Eylül günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla düşer.
C) Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır. Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
D) 23 Eylül’de her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
Soru 20
“Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) İklim
B) Hava Olayı
C) Hava Durumu
D) Hava Tahmini

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM