8.Sınıf Fen Bilimleri  Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme Testi

8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme Testi

Soru 1 21 Mart tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) 21 Mart Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks), Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır. B) 21 Mart günü her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır. C) Dünya’nın 21 Mart günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, […]

Soru 1
21 Mart tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 21 Mart Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks), Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
B) 21 Mart günü her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
C) Dünya’nın 21 Mart günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’a dik açıyla düşer.
D) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
Soru 2
21 Aralık tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’un 23 derece 27 dakika güneyindeki Oğlak dönencesine dik açıyla düşer.
B) Kuzey Yarım Küre’de ise kış mevsiminin başlangıcı yani kış gün dönümü (solstis)dür.
C) Bu tarih Güney Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
D) 21 Aralık günü Dünya’nın Kuzey Yarım Küresi Güneş’e dönüktür.
Soru 3
– Kuzey Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,

– Kuzey Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.

– Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar

– Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Mart
B) 23 Eylül
C) 21 Haziran
D) 21 Aralık
Soru 4
– Güney Yarım Kürede Kış başlangıcıdır.

– En uzun gece yaşanır.

– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.

– Güney Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.

– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Aralık
B) 23 Eylül
C) 21 Mart
D) 21 Haziran
Soru 5
Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki açının değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) İklim
B) Gece-Gündüz
C) Mevsimler
D) Isı enerjisi
Soru 6
– Kuzey Yarım Kürede Yaz başlangıcıdır.

– En uzun gündüz yaşanır.

– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.

– Kuzey Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.

– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Mart
C) 21 Aralık
D) 23 Eylül
Soru 7
21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaydan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’un 23derece 27 dakika kuzeyindeki Yengeç dönencesine dik açıyla düşer.
B) Yıllık hareket sırasında Dünya’nın 21 Haziran günü geldiği konumda, Kuzey Yarım Küre Güneş’e dönüktür.
C) Bu tarih Kuzey Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
D) Güney Yarım Küre’de ise sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimidir?
A) biyoloji
B) sismoloji
C) arkeoloji
D) klimatoloji
Soru 9
– Kuzey Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.

– Kuzey Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.

– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

– Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Mart
B) 23 Eylül
C) 21 Haziran
D) 21 Aralık
Soru 10
– Güney Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.

– Güney Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.

– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

– Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 23 Eylül
C) 21 Aralık
D) 21 Mart
Soru 11
– Güney Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,

– Güney Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.

– Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.

– Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Mart
B) 21 Haziran
C) 23 Eylül
D) 21 Aralık
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın hareketlerinden birisi değildir?
A) Yörünge Hareketi
B) Eliptik Hareketi
C) Eksen Hareketi
D) Dönence Hareketi
Soru 13
– Kuzey Yarım Küre Kış başlangıcıdır.

– En uzun gece yaşanır.

– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.

– Kuzey Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.

– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 23 Eylül
B) 21 Mart
C) 21 Haziran
D) 21 Aralık
Soru 14
“Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması ve bu açıyla birlikte Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır. “ Yukarıdaki anlatıma göre mevsimlerin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Dönenceler
B) Dönme ekseni
C) Dünyanın ekseni
D) Yörünge düzlemi
Soru 15
– Güney Yarım Küre Yaz başlangıcıdır.

– En uzun gündüz yaşanır.

– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.

– Güney Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.

– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 23 Eylül
B) 21 Mart
C) 21 Haziran
D) 21 Aralık
Soru 16
“Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Hava Olayı
B) Hava Durumu
C) Hava Tahmini
D) İklim
Soru 17
Kuzey Yarım Küre’de yere dik olarak dikilen çubuğun gölgesinden faydalanarak o yer ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?
A) Yerel saatine
B) Boylam derecesine
C) Güneş ışınlarının düşme açısına
D) Yükseltisine
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Bir bölgenin enlemi
B) Atmosferin yapısı
C) Bir bölgedeki dağlar ve diğer fiziki faktörler
D) Bir bölgenin denize yakınlığı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim tiplerinden birisi değildir?
A) Sıcak iklim
B) Karasal iklim
C) Akdeniz iklimi
D) Ilıman iklim
Soru 20
23 Eylül tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır. Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
B) Dünya’nın 23 Eylül günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla düşer.
C) 23 Eylül’de her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
D) Aydınlama çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM