8.Sınıf İnkılap Tarihi Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Konu Testi

8.Sınıf İnkılap Tarihi Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Konu Testi

Soru 1 Osmanlı Devletinin son dönemlerinde müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir? A) Osmanlıcılık akımı B) İslamcılık akımı C) Batıcılık akımı D) Türkçülük akımı Soru 2 1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi aşağıdaki düşüncelerden hangisini esas almıştır? A) Türkçülük B) Batıcılık C) İslamcılık D) Osmanlıcılık Soru 3 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin […]

Soru 1
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir?
A) Osmanlıcılık akımı
B) İslamcılık akımı
C) Batıcılık akımı
D) Türkçülük akımı
Soru 2
1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi aşağıdaki düşüncelerden hangisini esas almıştır?
A) Türkçülük
B) Batıcılık
C) İslamcılık
D) Osmanlıcılık
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı’na girmesinin nedenlerinden birisi değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
B) Goben ve Breslav adlı Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması .
C) Rusların Balkanlardan toprak istemesi.
D) Osmanlı Devleti’nin, Almanlar’ın savaşı kazanacağına inanması .
Soru 4
“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,Islahat Fermanı’nın (186) yayımlanması bu akımı destekleyen adımlardır.”Yukarıdaki paragrafta anlatılan akım hangisidir?
A) Batıcılık akımı
B) Türkçülük akımı
C) İslamcılık akımı
D) Osmanlıcılık akımı
Soru 5
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) Coğrafi keşifler
B) Fransız ihtilali
C) 31 Mart olayı
D) Meşrutiyetin ilanı
Soru 6
Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçük devletlerin büyük devletlere karşı birleşmesi
B) Sömürgecilik yarışı
C) Ülkeler arası rejim çatışması
D) Ganimetlerin paylaşımı
Soru 7
I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri hem Rusya’ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için hangi savaşı başlatmışlardır?
A) Çanakkale Savaşı
B) Kanal Harekatı
C) Irak Cephesi
D) Balkan Savaşı
Soru 8
I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan ülkeler ve savaş sonucunda imzaladıkları antlaşmalardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Osmanlı Devleti – Sevr antlaşması
B) Bulgaristan – Triyanon
C) Avusturya – Sen Jermen
D) Almanya – Versay Antlaşması
Soru 9
Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur?
A) Ticari hayatı geliştirmek
B) Osmanlı dış borçlarını yapılandırmak
C) Osmanlıda ticareti geliştirmek
D) Kapitülasyonları uygulamak
Soru 10
Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?
A) Reform Hareketleri
B) Coğrafi Keşifler
C) Rönesans Hareketleri
D) Fransız İhtilali
Soru 11
Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamak amacıyla hangi ferman ilan edilmiştir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Meşrutiyet Fermanı
C) Düyun-u Umumiye Fermanı
D) Islahat Fermanı
Soru 12
Osmanlı Devletinin Milliyetçilik akımına karşı geliştirdiği akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlıcılık
B) Batıcılık
C) Türkçülük
D) İslamcılık
Soru 13
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında yapılmamıştır?
A) Paris Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Atina Antlaşması
D) İstanbul antlaşması
Soru 14
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha önce başlamıştır?
A) İç isyanlar ve ayaklanmalar
B) Kapitülasyonlar
C) Dış borçlar
D) Fermanlar
Soru 15
Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için 3 Kasım 1839’da aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?
A) Islahat Fermanı
B) Düyun-u Umumiye Fermanı
C) Meşrutiyet Fermanı
D) Tanzimat Fermanı

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM