8.Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Testi

8.Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Testi

Soru 1 Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi. B) Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi. C) Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu. D) Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı. Soru 2 Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu? A) […]

Soru 1
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi.
B) Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.
C) Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu.
D) Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı.
Soru 2
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?
A) Şam-5. Ordu Komutanı
B) Çanakkale-19. Tümen Komutanı
C) Trablusgarp- Derne Komutanı
D) Sofya-Askerî Ataşe
Soru 3
Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
C) Jön Türkler Cemiyeti
D) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Soru 4
Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır.
Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması
B) Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi
C) Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi
D) İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları
Soru 5
Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim
B) Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık
C) Akılcılık-askerlik-kültür
D) Akılcılık-bilim- savaşçılık
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur?
A) Harp okulu’nu bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girmiştir.
B) Mülkiye Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra öğrenimine ara vermiştir.
C) Öğrenimine mahalle mektebinde başlamıştır.
D) Askeri Rüştiye,öğrenim gördüğü son okuldur.
Soru 7
Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?
A) Albay
B) Kurmay yüzbaşı
C) Binbaşı
D) General
Soru 8
I. Manastır Askerî İdadisine girişi

II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi

III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi

IV. Harp Okuluna girişi

Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) IV-III-I-II
B) II-III-IV-I
C) I-II-III-IV
D) III- I- IV-II
Soru 9
Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?
A) Bitlis-Van
B) Muş-Bingöl
C) Bitlis- Muş
D) Muş-Van
Soru 10
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
A) Kanal Cephesi
B) Suriye Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Kafkas Cephesi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?
A) Yeni fikirlerin yayılmasına uygun bir bölgedir.
B) Ticaretin az geliştiği bir bölgedir
C) Batı ile iletişim ve etkileşime açık bir bölgedir.
D) Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır
Soru 12
Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?
A) Selanik Askerî Rüştiyesi
B) Manastır Askerî Rüştiyesi
C) Manastır Askerî İdadisi
D) İstanbul Harp Akademisi
Soru 13
Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir?

A) Trablusgarp Savaşı
B) I. Balkan Savaşı
C) Çanakkale Savaşı
D) Sakarya Savaşı
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?
A) İstanbul
B) Selanik
C) Manastır
D) Sofya
Soru 15
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu
B) Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu
C) Kültürel yönden geri kaldığı
D) Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı
Soru 16
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?
A) 19. Tümen Komutanlığına
B) Sofya Askerî Ataşeliğine
C) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına
D) VII. Ordu Komutanlığına
Soru 17
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?
A) Makedonya
B) Kafkas
C) Çanakkale
D) Trablusgarp
Soru 18
Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
A) Yıldırım Ordusu
B) Hareket Ordusu
C) Kuvayı milliye
D) Yeniçeri Ordusu
Soru 19
Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?
A) Almanların yanında yer almalıyız.
B) Savaşa kesinlikle girmeliyiz.
C) Savaşın dışında kalmalıyız.
D) Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.
Soru 20
31 Mart Olayı’nın bastırılmasında M.Kemal’in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır?
A) Hareket Ordusu
B) III.Ordu
C) V.Ordu
D) Yıldırım Ordusu

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM