8.Sınıf İnkılap Tarihi Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konu Testi

8.Sınıf İnkılap Tarihi Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konu Testi

Soru 1 Mondros Ateşkes Antlaşması bir ateşkes antlaşması olduğu halde içerdiği ağır maddelerden dolayı aslında bir barış antlaşması görünümündedir. Bu antlaşma İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da başlatacağı işgallere zemin hazırlarken aynı zamanda ortaya çıkacak işgalleri engellemeye yöneliktir. Antlaşmanın uygulamaya geçirilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin teslimiyetçi tutumunu ve orduların terhis edildiğini gören Anadolu halkı çareyi bölgesel kurtuluşta bularak direniş […]

Soru 1
Mondros Ateşkes Antlaşması bir ateşkes antlaşması olduğu halde içerdiği ağır maddelerden dolayı aslında bir barış antlaşması görünümündedir. Bu antlaşma İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da başlatacağı işgallere zemin hazırlarken aynı zamanda ortaya çıkacak işgalleri engellemeye yöneliktir. Antlaşmanın uygulamaya geçirilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin teslimiyetçi tutumunu ve orduların terhis edildiğini gören Anadolu halkı çareyi bölgesel kurtuluşta bularak direniş örgütlerini kurmuş böylece Anadolu’da Kuvayımilliye ruhu başlamıştır.
Metne göre aşağıda yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) I. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan en ağır barış antlaşması Mondros Antlaşmasıdır.
B) Antlaşma’nın uygulamaya geçirilmesinden sonra Anadolu’da Milli Mücadele ruhu ortaya çıkarak direniş örgütleri kurulmuştur.
C) Osmanlı Devleti Antlaşması’nın uygulanması karş sında bir direniş göstermemiştir.
D) Antlaşmanın maddeleri Osmanlı Devleti için oldukça ağır hükümler içermektedir.
Soru 2
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndaki ilk cepheyi Doğu Anadolu sınırını geçen Ruslara karşı açtı. 1914 yılının son günlerinde ordusunun başında ilerleyişe geçen Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın amacı, Kars, Ardahan ve Batum’u alarak Kafkasya üzerinden Orta Asya’ya geçip Türk dünyası ile birleşmekti. Ancak onun bu harekâtı, bölgedeki Ermenilerin Ruslarla iş birliği yapması, salgın hastalıklar, açlık ve dondurucu soğuk nedeniyle başarıya ulaşamadı. Büyük can kayıplarının yaşandığı bu cephedeki mücadeleler bazı doğu illerimizin işgaliyle sonuçlandı.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda birden fazla cephede mücadele etmiştir.
B) Osmanlı Devleti’nin bu cephede yaşanan mücadeleleri kazanmasında Mustafa Kemal’in başarıları etkili olmuştur.
C) Bu cephenin açılmasında etkili olan fikir akımı Enver Paşa’nın da öncüsü olduğu Turancılık fikri olmuştur.
D) Osmanlı Devleti’nin bu cephede başarısız olmasında birçok faktör etkili olmuştur.
Soru 3
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Osmanlı yöneticilerinin takındığı tutumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İşgallere karşı pasif kalınmıştır.
B) Direnişe geçen halk desteklenmiştir.
C) İşgal edilen yerlere asker gönderilmiştir.
D) Mitingler tertip edilmiştir.
Soru 4
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerden hangisi Anadolu’da Kuvayımilliye birlikleri ve Milli Cemiyetler’in kurulmasında etkili olmuştur?
A) Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.
B) Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.
C) Trablusgarp ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.
D) Sınırların korunması ve iç asayişin temin edilmesinin dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.
Soru 5
Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili Ali Fuat Cebesoy’a; “Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün bir ordu ile yardım etmemiz gerekmektedir.” demiştir.
Mustafa Kemal’in milletin kendi haklarını kendisinin araması sözü aşağıdakilerden hangisine işarettir?
A) Kuvayımilliye’ye
B) Misakımilliye’ye
C) Halifelik Ordusu’na
D) Yeniçeri Ordusu’na
Soru 6
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’nun tamamını işgaline olanak sağlamıştır?
A) Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda gözaltında tutulacak
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek
C) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek
D) Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak
Soru 7
“Bu antlaşmayı baştan sona incelediğimde bende meydana gelen kanaat şu idi: Osmanlı Devleti bu antlaşma ile kendisi kayıtsız şartsız düşmanlara teslim etmeye razı olmuştur. Yalnızca razı olmamış, düşmanların memleketi işgali için onlara yardım da vaat etmiştir. Bu beni çok üzüntü verici düşüncelere sevk etti.”
Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nın sonucunda imzalanan antlaşmalardan hangisi ile ilgili görüşlerini söylemiştir?
A) Lozan Antlaşması
B) Versay Antlaşması
C) Mondros Antlaşması
D) Kars Antlaşması
Soru 8
I. Bölgesel direnişi amaçlamıştır.
II. Milli bilincin uyanmasında etkili olmuştur.
III. Düşman ilerleyişini yavaşlatmıştır.
Kuvayımilliye ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Soru 9
İstanbul Hükümetinin İtilaf Devletlerinin yaptığı işgallere göz yumması Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır?
A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
B) Tekalifi Milliye emirlerinin çıkarılması
C) Kuvayımilliyenin oluşturulması
D) Meclisin İstanbul’da toplanması
Soru 10
Kuvayımilliye; İşgal edilen bölgelerde direnişi gerçekleştirmiştir. Eli silah tutan herkesin katıldığı küçük gruplardır. İhtiyaçlarını halk karşılamıştır.
Buna göre Kuvayımilliye ile ilgili olarak;
I. Bölgesel direnişi hedeflemiştir
II. Düzensiz birliklerden oluşmaktadır
III. Halk tarafından desteklenmiştir
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Soru 11
I. Trakya Paşaeli Cemiyeti
II. Kilikyalılar Cemiyeti
III. Wilson Prensipleri Cemiyeti
IV. Milli Kongre Cemiyeti
V. Mavri Mira Cemiyeti
Yukarıda yer alan cemiyetlerden hangileri Milli Cemiyetlerdendir?
A) I – II – III
B) I – II – IV
C) II – III – IV
D) II – IV –V

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM