8.Sınıf Kader İnancı Test

21 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Kader İnancı Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8.Sınıf Din Kültürü Kader İnancı Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.)* sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir?
A
Semi
B
Basar
C
Kaza
D
Kader
Soru 2
Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyulması gereken yasalara ne ad verilir?
A
Hukuk yasaları.
B
Sosyal yasalar.
C
Fiziksel yasalar.
D
Toplumsal yasalar.
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı (c.c.) daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak demektir?
A
Rızık
B
Tevekkül
C
İrade
D
Nimet
Soru 4
Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı nimetler onların yaşamlarını sürdürebilmesi içindir. Bunların tamamı hangisi ile değerlendirilir?
A
İrade
B
Rızık
C
Nimet
D
Tevekkül
Soru 5
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: -Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.- bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
İnsanların akıllı olması gerektiği.
B
Akıllı olmanın insana yüklediği sorumluluk.
C
Akıllı olmak için yapılması gerekenler.
D
Akıllı olmanın sonuçları.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir?
A
Kaza
B
Kader
C
İrade
D
Kudret
Soru 7
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kader kavramı ile ilgili değildir?
A
Allah’ın (c.c.)* sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.
B
Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir.
C
Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine kader denir.
D
Bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğunu ve O’nun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir?
A
Allah’a iman
B
Meleklere iman
C
Kitaplara iman
D
Kader ve kazaya iman
Soru 9
Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Evreni ve içindekileri yaratan Allah (c.c.) bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır.
B
Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri insalar tarafından anlaşılmayacak kadar karmaşıktır.
C
Evrende var olan her şey Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla oluşmuştur.
D
Allah’ın (c.c.) evreni yaratması planlı ve ölçülüdür.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir?
A
Külli irade
B
Şahsi irade
C
Milli irade
D
Cüzi irade
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır?
A
İrade
B
İlim
C
Kudret
D
Beka
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de : -Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…- şeklinde ifade edilmiştir?
A
Sorumluluk
B
Hukuk
C
İrade
D
Düşünce
Soru 13
Allah’ın (c.c.) varlıklarla ilgili karar ve takdiri bir ayette şöyle ifade edilmektedir: “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.- Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kader
B
İrade
C
Kaza
D
Kudret
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir?
A
İlim
B
Kudret
C
İrade
D
Beka
Soru 15
İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?
A
İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
B
İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.
C
İnsan eylemlerinden sorumlu değildir.
D
İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.
Soru 16
Akıl ve irade sahibi olma ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Allah’ın (c.c.) insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir.
B
Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır.
C
İnsan, aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, mutlu olmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışır, üretimde bulunur.
D
Dünyadaki bütün canlılar aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi külli irade ile ilgili değildir?
A
Allah’ın (c.c) istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesidir.
B
Küllî irade, her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir.
C
Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir.
D
Küllî irade Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir.
Soru 18
İnsanın varlığını sürdürebilmesi için solunum, sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması gerekmesi evrenin hangi yasasıyla ilgilidir?
A
Biyolojik yasalar.
B
Kimyasal yasalar.
C
Fiziksel yasalar.
D
Toplumsal yasalar.
Soru 19
Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan mesafeleri, kendi yörüngelerinde hareket etmeleri, aralarındaki çekim kuvveti Allah’ın (c.c.) takdir ettiği değişmez evrensel yasaların göstergesidir. Yukarıdaki anlatımda evrendeki yasalardan hangisi anlatılmıştır?
A
Fiziksel yasalar.
B
Toplumsal yasalar.
C
Kimyasal yasalar.
D
Biyolojik yasalar.
Soru 20
Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde aşağıdaki yasalardan hangisine vurgu yapılmıştır?
A
Fiziksel yasalar.
B
Toplumsal yasalar.
C
Biyolojik yasalar.
D
Kimyasal yasalar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

İndir