8.Sınıf Maddenin Isı İle Etkileşimi Test

20 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Maddenin Isı İle Etkileşimi Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

8. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Isı İle Etkileşimi Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Öz ısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
 
 
A
Maddenin bulunduğu fiziksel hâl, basınç ve sıcaklığa göre az da olsa değişkendir.
B
Bir saf maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan enerjidir.
C
Her maddenin öz ısı değeri farklı olduğu için öz ısı, ayırt edici bir özelliktir.
D
Öz ısının birimi J/g dır.
Soru 2
Termometrelerde su yerine genellikle cıva kullanılmasının temel nedenini hangisidir?
A
Buharlaşma
B
Yoğunluk
C
Öz kütle
D
Katılaşma
Soru 3
Katı bir maddenin dışarıdan ısı alarak, aynı sıcaklıkta sıvı hâle geçmesine ne denir?
 
 
A
Erime
B
Kaynama
C
Yoğuşma
D
Buharlaşma
Soru 4
Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
 
A
Farklı miktarlardaki özdeş sıvıların sıcaklık değişimlerinin eşit olabilmesi için miktarı fazla olan sıvıya daha uzun süre ısı vermek gerekmektedir.
B
Bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan ısı; o maddenin kütlesine, öz ısısına (cins) ve sıcaklık değişimine bağlıdır.
C
İlk sıcaklıkları farklı, eşit kütleli ve aynı cins sıvılara özdeş ısıtıcılar ile eşit sürelerde verdiğinizde sıvılarda hâl değişimi gözlemlenmiyor ise ilk sıcaklığı fazla olan sıvının son sıcaklığı da fazla olacaktır.
D
Isı alışverişi yapan iki maddenin sıcaklık değişimleri eşit olmak zorundadır.
Soru 5
Gaz maddenin dışarıya ısı vererek aynı sıcaklıktaki sıvı hâle geçmesine ne denir?
 
A
Yoğuşma
B
Erime
C
Buharlaşma
D
Kaynama
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Bir maddenin donma sıcaklığı, erime sıcaklığına eşittir.
B
Saf bir sıvı her sıcaklıkta buharlaşır fakat belirli sıcaklıkta kaynar.
C
Bir sıvının ısı vererek katı hâle geçmesine donma, bir gazın ısı vererek sıvı hâle geçmesine de yoğuşma denir.
D
Bir sıvının ısı alarak gaz hâline geçmesi sırasında tanecikler arası çekim kuvveti artar.
Soru 7
Sıcaklık, maddenin taneciklerinin sahip olduğu hareket enerjilerinin ortalamasını ifade eden bir niceliktir. Sıcaklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Cisimlere dokunduğumuzda cisimlerin sıcaklığını hissederiz.
B
Sıcaklık birimi ise kalori (cal) ya da joule’dür (J).
C
Isı alışverişi olabilmesi için maddelerin sıcaklıklarının farklı olması gerekir.
D
Sıcaklıkları eşit maddeler arasında ısı aktarımı gerçekleşmez.
Soru 8
Öz ısı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
Öz ısısı küçük olan maddeler kolay ısınır, kolay soğur.
B
Öz ısısı büyük olan maddeler geç ısınır, geç soğur.
C
100 g buzun öz ısısı 200 g buzun öz ısısından küçüktür.
D
Öz ısı maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.
Soru 9
Isı; sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır. Isı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sıcaklık, maddelerin molekül başına düşen ortalama hareket enerjilerinin bir göstergesidir.
B
Sıcaklıkları farklı iki madde arasındaki ısı enerjisi aktarımı sıcaklıkları eşitlenene kadar devam eder.
C
Isı enerjisi birimi Celcius’tur (Selsiyus). ‟°C” şeklinde gösterilir.
D
Sıcaklıkları farklı iki maddeden sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olana ısı enerjisi aktarılır.
Soru 10
Sıvı hâldeki bir madde her sıcaklıkta gaz hâle geçer. Bu olaya buharlaşma denir. Buharlaşmanın en yüksek olduğu durum hangisidir?
 
 
A
Yoğuşma noktası
B
Kaynama noktası
C
Erime noktası
D
Donma noktası
Soru 11
Başlangıç sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan farklı iki maddeye eşit miktarda ısı verildiğinde her ikisinin son sıcaklıkları eşit olmaz. Bunun nedeni hangisidir?
 
A
Farklı maddelerin elektron sayılarının farklı olması.
B
Farklı maddelerin atom yapısının farklı olması.
C
Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olması.
D
Farklı maddelere uygulanan ısının farklı olması.
Soru 12
Suyun donma noktası 0°C, kaynama noktası 100°C’dir. Demirin erime noktası 1540°C, alüminyumunki 658°C’dir. Bu durumu en doğru anlatan ifade hangisidir?
 
A
Farklı maddelerin donma noktası farklıdır.
B
Farklı maddelerin erime noktası farklıdır.
C
Farklı maddelerin hâl değiştirme sıcaklıkları farklıdır.
D
Farklı maddelerin buharlaşma farklıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir