6.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite Kazanım Değerlendirme Testi

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite Kazanım Değerlendirme Testi

Soru 1 Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır. Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir. Çok hızlı ve ani olarak gelişir. Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir. Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir? A) Çığ B) Erozyon C) Deprem D) Toprak Kayması Soru 2 Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla […]

Soru 1
Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?
A) Çığ
B) Erozyon
C) Deprem
D) Toprak Kayması
Soru 2
Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?
A) Heyelan
B) Kuraklık
C) Çığ
D) Deprem
Soru 3
Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti.

Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?
A) Büyükbaş hayvancılığa önem vermek
B) Su kaynaklarını aşırı kullanmak
C) Ağaçlandırma çalışmaları
D) Sağlam konutlar yapmak
Soru 4
İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?
A) Yoğun sanayi kuruluşlarının
B) Gelişmiş ulaşım sistemlerinin
C) Zengin bitki örtüsünün
D) Uygun iklim şartlarının
Soru 5
İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir?
A) Ekonomik faaliyetleri
B) İklim özellikleri
C) Tarım ürünleri
D) Bitki örtüsü
Soru 6
Aşağıdakilerden hangi bölgeler diğerlerine göre daha tenhadır?
A) Ovalar ve tarım alanları
B) Kuzey ve Güney kutup bölgeleri
C) Deniz ve göl kıyıları
D) Çok yağış alan bölgeler.
Soru 7
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler­deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
A) Ege Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D) Marmara Bölgesi
Soru 8
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel­liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?
A) Taşkömürü yataklarının yer almasında
B) Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında
C) Heyelan olaylarının sık yaşanmasında
D) Çay üretilen tek bölge olmasında
Soru 9
“Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.” Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir?
A) Muson iklimi
B) Akdeniz iklimi
C) Kutup iklimi
D) Ekvatoral iklim
Soru 10
Kanada’nın kuzeyi, Alaska, Grönland ve Sibirya’nın doğusunda yaşayan yerli halka ne denir?
A) Buz adam
B) Eskimo
C) Kutuplu
D) Aborjin
Soru 11
“Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür?
A) Kutup iklimi
B) Ekvator iklimi
C) Muson iklimi
D) Bozkır iklimi
Soru 12
“Toros Dağları’nda geçimini hayvancılıkla sağlayan yörük adı verilen konargöçer bir topluluk yaşamaktadır. En büyük geçim kaynakları hayvancılıktır. Yazın hayvanlarını otlatmak için yaylalara giderek çadırlarda kalırlar. Sonbahar olunca da sahile inerek maki alanlarında hayvanlarını otlatırlar.” Bu paragrafa göre Yörüklerin yaşamını aşağıdakilerden hangisi etkilemektedir?
A) Turizm
B) Bitki örtüsü
C) Tarım faaliyetleri
D) İklim
Soru 13
Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür?
A) Muson iklimi
B) Kutup iklimi
C) Çöl iklimi
D) Bozkır iklimi
Soru 14
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?
A) Doğu Anadolu Bölgesi
B) İç Anadolu Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
Soru 15
” ABD, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Yağışlar en fazla kış mevsiminde olur. Yıllık ortalama sıcaklık 15 °C – 20 °C arasındadır. Kışın sıcaklık 0 °C’nin altına nadiren düşer. Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanabilen bodur çalılardan oluşan makidir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen iklim çeşidi hangisidir?
A) Tundra iklimi
B) Muson iklimi
C) Kutup iklimi
D) Akdeniz iklimi
Soru 16
Hangi iklimin görüldüğü yerlerde yaz sıcaklığının fazla olması yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Kış mevsiminin ılık geçmesi seracılık yapılmasına imkan sağlar. Turunçgiller, zeytin, incir, pamuk, yer fıstığı önemli tarım ürünleridir?
A) Akdeniz iklimi
B) Bozkır iklimi
C) Muson iklimi
D) Çöl iklimi
Soru 17
İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?
A) Bitki örtüsü
B) İklim
C) Ekonomik faaliyetler
D) Yeryüzü şekilleri
Soru 18
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?
A) Adana
B) Zonguldak
C) Edirne
D) Konya
Soru 19
Hangi iklimin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü yoktur. Aynı zamanda tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık insanların önemli geçim kaynağıdır?
A) Muson iklimi
B) Kutup iklimi
C) Çöl iklimi
D) Bozkır iklimi
Soru 20
“Muson iklimi pirinç üretimini kolaylaştırır. Pirinç su dolu tarlalarda yetişir. Bu bölgede geçmişten günümüze kadar tarımın yaygın olması nüfusun yoğunlaşmasında etkili olmuştur.” Yukarıdaki anlatımda Muson ikliminin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Yağış
B) Toprak yapısı
C) Sıcaklık
D) Rüzgar

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM