6.Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Yerler Ve Çevreler Değerlendirme Testi

6.Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Yerler Ve Çevreler Değerlendirme Testi

Soru 1 Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle; aşağıdaki göllerden hangisinin kapladığı alanda daha çok daralma olur? A) Tuz Gölü B) Van Gölü C) Sapanca Gölü D) Eğirdir Gölü Soru 2 Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Bitki örtüsünün B) Yeraltı kaynaklarının C) Yerel saat farklılıklarının D) Yeryüzü şekillerinin […]

Soru 1
Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle; aşağıdaki göllerden hangisinin kapladığı alanda daha çok daralma olur?
A) Tuz Gölü
B) Van Gölü
C) Sapanca Gölü
D) Eğirdir Gölü
Soru 2
Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Bitki örtüsünün
B) Yeraltı kaynaklarının
C) Yerel saat farklılıklarının
D) Yeryüzü şekillerinin
Soru 3
Aşağıdaki dağlardan hangisi diğerlerine göre Türkiye’nin daha batısında yer alır?
A) Ağrı
B) Süphan
C) Nemrut
D) Erciyes
Soru 4
İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?
A) Yoğun sanayi kuruluşlarının
B) Zengin bitki örtüsünün
C) Gelişmiş ulaşım sistemlerinin
D) Uygun iklim şartlarının
Soru 5
Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti. Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?
A) Ağaçlandırma çalışmaları
B) Büyükbaş hayvancılığa önem vermek
C) Su kaynaklarını aşırı kullanmak
D) Sağlam konutlar yapmak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu Sıradağları içinde yer almaz?
A) Ilgaz
B) Küre
C) Toroslar
D) Canik
Soru 7
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler­deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru 8
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?
A) Doğu Anadolu Bölgesi
B) İç Anadolu Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
Soru 9
Aşırı yağış
Eğimli arazi
Bitki örtüsünün tahribi
Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?
A) Kuraklık
B) Yangın
C) Deprem
D) Sel
Soru 10
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel­liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?
A) Heyelan olaylarının sık yaşanmasında
B) Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında
C) Çay üretilen tek bölge olmasında
D) Taşkömürü yataklarının yer almasında
Soru 11
Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?
A) Deprem
B) Çığ
C) Kuraklık
D) Heyelan
Soru 12
İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?

A) Gelenek ve görenekler.
B) Eğitim
C) Ekonomi
D) Giyim
Soru 13
I. Çölleşme

II. Su kirliliği

III. Gürültü kirliliği

IV. Hava kirliliği

V. Toprak kirliliği

Yukarıdakilerden hangileri, doğal ortamın değiştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek çevre sorunlarındandır?
A) I, II, III, IV ve V
B) I, II, IV ve V
C) II, IV ve V
D) II, III, IV ve V
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi delta ovası özelliği taşımaz?
A) Çukurova
B) Altınbaşak (Harran)
C) Çarşamba
D) Bafra
Soru 15
Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?
A) Erozyon
B) Deprem
C) Toprak Kayması
D) Çığ
Soru 16
Coğrafi özellikler, insanların yerleşme biçimlerini ve nüfus yoğunluğunu etkiler. Bu konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yükseltinin ve eğimin fazla olduğu yerlerde yerleşmeler azdır.
B) Yağışın fazla olduğu yerlerde yerleşmeler de fazladır, yağışın az olduğu yerlerde yerleşmeler de azdır.
C) Çok sık ve gür orman alanları, yerleşmeyi arttırır. Bitki örtüsünün hiç olmadığı yerlerde de yerleşmeler fazladır.
D) Türkiye’deki yerleşmelerin çoğu, yükseltinin az olduğu yerlerde yapılmıştır.
Soru 17
İklimin, insan faaliyetlerine etkisiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, insan faaliyetlerinin çeşitlenmesinde etken olmuştur.
B) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmadığı için bitkisel ürün çeşidi de azdır.
C) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hayvansal üretim faaliyetlerinin de çeşitlenmesini sağlamıştır.
D) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hem yaz hem de kış turizmi faaliyetlerinin yapılmasına imkân verir.
Soru 18
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?
A) Adana
B) Edirne
C) Konya
D) Zonguldak
Soru 19
Mustafa’nın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Gür otların
B) Cılız bitkilerin
C) Pamuğun
D) Ormanların
Soru 20
İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonucunda beşeri unsurlar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?
A) Atatürk Barajı
B) Çoruh Nehri
C) Van Gölü
D) Erciyes Dağı

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM