7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devletinin Fetih Siyaseti Konu Testi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devletinin Fetih Siyaseti Konu Testi

Soru 1 Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir. Hangisi daha çok Dünya tarihi açısından önemlidir? A) Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı. B) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu. C) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı. D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı. Soru 2 Aşağıdaki olayların hangisinde Osmanlı Devletinde kuruluş dönemi […]

Soru 1
Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir. Hangisi daha çok Dünya tarihi açısından önemlidir?
A) Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.
B) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
C) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.
D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.
Soru 2
Aşağıdaki olayların hangisinde Osmanlı Devletinde kuruluş dönemi sona erip yükselme dönemi başlamıştır?
A) Edirne’nin başkent olması
B) İstanbul’un Fethi
C) Fetret Devri
D) Ankara Savaşı
Soru 3
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?
A) Askeri ve siyasi güçle
B) Baskıcı yönetimle
C) Hoşgörüyle
D) Baskıyla
Soru 4
” Osmanlı Devleti’nin doğu ve güney sınırları ile ilgilenmiştir. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı’nda (1514) Safevî Devleti’nin hükümdarı Şah İsmail’i yenerek Safevilerin Anadolu üzerindeki baskısını ortadan kaldırmıştır. Turnadağ Savaşı (1515) ile Dulkadiroğlu Beyliği’ni ortadan kaldırmıştır. Böylece Anadolu’da Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır. Mercidabık (1516) ve Ridaniye Savaşları (1517) ile Memluk Devleti’ni ortadan kaldırarak Osmanlı topraklarını Afrika Kıtası’na kadar genişletmiştir.” Yukarıdaki bilgiler hangi Osmanlı padişahının dönemine aittir?
A) Kanuni Sultan Süleyman
B) IV. Murad
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Yavuz Sultan Selim
Soru 5
“Osmanlı Devleti’nde 46 yıl ile en uzun süre tahtta kalan padişahtır. Adaleti ve yaptığı kanunlar tanınır. Döneminde Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda güçlü bir konuma geldi. Ömrünün çoğu seferlerde geçti ve Zigetvar Seferi sırasında vefat etti.” Yukarıda belirtilen hangi padişahtır?
A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Yavuz Sultan Selim
C) Yıldırım Beyazıt
D) Fatih Sultan Mehmet
Soru 6
“Kanuni Sultan Süleyman Dönemi bu denizde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni karada olduğu gibi denizlerde de en büyük devletlerden birisi hâline getirmiştir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan hangi denizdir?
A) Marmara
B) Akdeniz
C) Karadeniz
D) Ege Denizi
Soru 7
“Osmanlı Devleti beylikten devlete doğru adımlar atarken bir çok fetihler yapmıştır ve devletin sınırlarını büyük ölçüde genişletmiştir. Osmanlı Devleti, ülkenin sınırlarını genişletirken aynı zamanda bir çok politikayı benimseyip uygulayarak fethettiği toprakları ve buralarda yaşayan halkı kaybetmemek için çaba göstermiştir.Osmanlı Devletinin fethettiği topraklar üzerinde ve o bölgelerin halkına karşı uyguladığı politikalardan birisi de İstimalet politikası olmuştur.” Bu politikayı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırabiliriz?
A) Hoşgörü politikası
B) Baskı politikası
C) Siyasi güç politikası
D) Ekonomi politikası
Soru 8
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?
A) Anadolu beyliklerinin isteği
B) Anadolu’nun geleneğine uygun olması
C) Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması
D) Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması
Soru 9
Doğunun Fatihi olarak ta anılan Osmanlı padişahı hangisidir?
A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Fatih Sultan Mehmet
C) Yıldırım Beyazıt
D) Yavuz Sultan Selim
Soru 10
Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir. Hangisi Türk tarihi açısından önemli değildir?
A) Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) yıkıldı.
B) Kuruluş Dönemi sona erdi ve Yükselme Dönemi başladı.
C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.
D) İpek Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’nin eline geçti.
Soru 11
“Osman Bey sınırların genişlemesinin yanında şehir hayatının canlanmasına ve ticaretin gelişmesine de önem veriyordu. Örneğin Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türk’ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.” Bu ve bunun gibi olaylar Osmanlı Devleti’ne hangi imkanı sağlamıştır?
A) Fethettiği yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimini benimsemesi kolaylaştırmıştır.
B) Fethedilen yerlerden yabancılar uzaklaştırılmıştır.
C) Fethedilen yerlerdeki insanlar serbest bırakılmıştır.
D) Fethedilen yerlerde ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
Soru 12
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?
A) İzmit
B) Bursa
C) Edirne
D) İstanbul

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM